Utilizăm cookies pentru a îmbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cat mai relevante. Făcând click pe butonul "Accept" îți exprimi acordul cu politica de cookies a molromania.ro pe acest dispozitiv, în cazul în care setările tale nu le dezactivează.

ACCEPT
Facebook Linkedin Instagram

Stimati vizitatori! Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos

Protectia datelor

Protecția datelor Dvs. cu caracter personal este deosebit de importantă pentru MOL România. Orice informații furnizate către MOL Romania vor fi prelucrate și protejate potrivit dispozițiilor legale.

Prezenta informare descrie modul în care operatorul MOL România Petroleum Products SRL, cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, înregistrată la Reg. Comerțului Cluj sub nr. J12/729/2000, CUI RO7745470, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (”MOL România”) prelucrează datele dvs. în calitate de operator de date cu caracter personal în legătură cu operațiuni desfășurate în cadrul stațiilor, precum și care sunt drepturile dvs. cu privire la aceste date.
În cazul sistemului de supraveghere video, operatorul asociat al MOL România este MOL Hungarian Oil & Gas Public Limited Company, înregistrata și funcționând conform legii din Ungaria, cu sediul în H-1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18, Ungaria, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., nr. înregistrare Cg. 01-10-041683, cod fiscal 10625790-2-44, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar drepturile prevăzute de lege pot fi exercitate cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatori.

I. Categoriile de date personale pe care le prelucrăm, scopurile și temeiul juridic al prelucrării

În funcție de calitatea pe care o aveți în raporturile cu noi ca persoană vizată, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna însă în baza unui temei legal.

1. Dacă sunteți vizitator, client sau potențial client (ori un reprezentant al unui client/potențial client)

Mol România poate prelucra date cu caracter personal cum ar fi numele și prenumele, adresa (domiciliul/reședința), semnătură, date privind serviciile și produsele achiziționate, plățile efectuate sau alte operațiuni și tranzacții efectuate în cadrul stațiilor.
De asemenea, MOL Romania prelucrează datele cu caracter personal: (i) primite de la dvs. prin orice formular prin care ne-ați transmis o comunicare, sesizare, reclamație, sau ca urmare a contactării noastre telefonice, în scopul de a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs. Aceste date personale se pot referi la numele și prenumele dvs., adresă e-mail, copie certificat înmatriculare vehicul/carte identitate vehicul (în cazul reclamațiilor pentru roviniete, de exemplu), număr telefon, istoric tranzacții cu cardurile emise de MOL Romania etc, (ii) privind imaginea dvs. și numărul de înmatriculare al vehiculului – în cazul înregistrărilor camerelor de supraveghere care surprind imaginea, mișcările și comportamentul vizitatorilor și angajaților MOL România, respectiv imaginea vehiculelor care pătrund în incinta stațiilor.
În funcție de zonele monitorizate, sunt instalate: Camere de supraveghere (Tip „A”), care monitorizează: accesul (din interior și exterior) în stație, zonele deschise publicului precum terase, acces în anumite zone restricționate din stație (de exemplu spații conținând infrastructura IT critică); Camere de supraveghere (Tip „B”) care monitorizează conform legii: zonele de lucru cu numerar, de depozitare și de la pompele de distribuție. Potrivit legii, imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară identificării numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv recunoașterii persoanelor care acced în spațiul stației.
MOL România utilizează sisteme de supraveghere video de tip CCTV (sistem de televiziune cu circuit închis) în scopul asigurării securității sediului, protejării proprietății, protejării vieții, integrității fizice și libertăților vizitatorilor și angajaților, precum și în scopul soluționării reclamațiilor. Scopul sistemului de supraveghere video este de a preveni, detecta, investiga și, daca este cazul, documenta, posibilele incidente de securitate ce ar putea avea loc în incinta sediului și în spațiile adiacente, precum și de a ajuta la soluționarea eventualelor reclamații ale persoanelor vizate.
De asemenea, MOL România va putea utiliza datele cu caracter personal pentru care v-ați dat consimțământul expres pentru cercetări de piață, analizarea pieței, analizarea obiceiurilor clienților, întocmirea statisticilor privind vizitatorii, organizarea concursurilor cu premii gratuite și a altor jocuri de noroc.

Temeiurile juridice pentru aceste prelucrări sunt: (i) încheierea sau executarea unui contract sau a altei tranzacții cu Dvs. (ii) interesul legitim al MOL România de a soluționa solicitările dvs., inclusiv eventualele reclamații, (iii) îndeplinirea obligațiilor legale (de ex. reglementările contabile și fiscale, reglementările de securitate în cazul camerelor de supraveghere (Tip “B”) etc.), (iv) interesul legitim al MOL România de a asigura securitatea spațiului și a bunurilor sale în cazul camerelor de supraveghere (Tip “A”), precum și de a-și apăra și exercita drepturile conform legii, (v) interesul legitim al MOL România și al entităților afiliate acesteia de a asigura administrarea eficientă a activităților din cadrul grupului MOL.

2. Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru sau dacă îl accesați pentru a înregistra o solicitare

MOL România administrează toate datele cu caracter personal primite pe parcursul utilizării paginilor web în mod direct prin utilizarea formularului de contact, în scopul de a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs. Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de a soluționa solicitările dvs.
Pe lângă informaţiile furnizate de dvs., este posibil ca MOL România să adune informaţii şi în timpul vizitelor dvs. pe pagina de internet a MOL sau în aplicaţia pe web a MOL, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri).
Pentru informații privind fișierele de tip cookies, vă rugăm citiţi POLITICA NOASTRĂ PRIVIND COOKIE-URILE.

3. Dacă sunteți terță parte în cadrul unui proces de soluționare a reclamațiilor

În cazul unor evenimente ce au drept consecință avarierea vehiculelor (spre exemplu, vehiculul este alimentat cu un carburant diferit de cel specific vehiculului, motorina în loc de benzină sau invers, daune provocate în spălătoria automată/manuală etc.), MOL Romania poate primi reclamații din partea clienților săi care sunt diferiți de proprietarul/utilizatorul autoturismului avariat.

În această situație, MOL Romania poate colecta de la clientul reclamant și prelucra date cu caracter personal ale proprietarului/utilizatorului unui autoturism, în calitate de persoană vizată. În acest caz, datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, ci de la clienții MOL România, prin intermediul formularelor pentru reclamații. Clientul reclamant este informat direct prin aceste formulare cu privire la datele necesare MOL Romania în legătură cu decontarea eventualelor despăgubiri datorate în urma avarierii vehiculelor.

În acest caz, dacă sunteți proprietarul/utilizatorul vehiculului avariat (dar nu sunteți clientul reclamant MOL Romania), vă informăm că vom colecta de la clientul reclamant următoarele date cu caracter personal care vă privesc: nume și prenume; număr de telefon; adresă de e-mail; nr. înmatriculare vehicul și le vom prelucra pentru a vă contacta în vederea acordării de despăgubiri și/sau pentru recuperarea sumelor avansate pentru plata reparației, în cazul în care factura de reparații va fi emisă pe numele dvs., plata fiind de asemenea efectuată de către dvs. conform solicitării proprii. Pentru scopul efectuării de plăți privind eventuale despăgubiri, putem prelucra contul IBAN și banca cu care Dvs. colaborați.

Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de satisfacere a clienților și de menținere a încrederii acestora în serviciile MOL România, precum și de soluționare într-un mod rapid și eficient a reclamației formulate în legătură cu evenimentele petrecute în cadrul stațiilor MOL România. Totodată, avem în vedere și interesul dvs. de a fi protejat si de a vă despăgubi la timp pentru avarierea vehiculului dvs. din culpa MOL Romania. În plus, putem prelucra date cu caracter personal care vă privesc în conformitate cu obligațiile legale aplicabile (de ex. legislația contabilă și fiscală).

4. Dacă reprezentați un potențial partener / partener de afaceri al MOL Romania

În cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/ client, potențial furnizor/ furnizor sau alt potențial partener/ partener de afaceri al MOL România:

În relația cu MOL România, precum și în cadrul operațiunilor desfășurate în cadrul stațiilor în legătură cu încheierea sau executarea unui contract cu potențialul partener/partenerul MOL România, putem colecta despre dvs. următoarele informații: (i) date de identificare/ de contact cum ar fi nume, adresă, denumirea funcției, numărul de telefon, adresa de e-mail; (ii) înregistrarea interacțiunilor care au loc între dvs. și reprezentanții MOL România sau ai societăților care administrează stația MOL, prin intermediul call center-ului MOL România sau al altei corespondente/ comunicări; (iii) în situații limitate, când este necesar conform legii, datele din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal (CNP), locul nașterii.
De unde putem obține datele dvs.: direct de la dvs. sau de la persoane care acționează în numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al MOL România.

De ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal: (i) în scopul executării unui contract sau al gestionării relației de afaceri dintre MOL România si un potențial client/ client, potențial furnizor/ furnizor sau alt potențial partener/ partener de afaceri; (ii) pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau ale autorităților publice ori pentru a îndeplini cerințele legale (de exemplu, conform legislației financiar-contabile, fiscale sau privind prevenirea spălării banilor și a combaterii finanțării actelor de terorism); (iii) pentru administrarea internă a MOL România și a companiilor sale afiliate, inclusiv pentru audit, controlul calității, arhivare și securitatea spațiilor, bunurilor și a personalului MOL România și ale companiilor sale afiliate și pentru apărarea și exercitarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora; (iv) pentru gestionarea plăților și recuperarea creanțelor de la debitori persoane juridice precum și de la reprezentanții legali ai debitorilor ori garanți sau avaliști ai biletelor la ordin aduse în garanție și puse în executare, pentru înscrierea în Registrul Național de Publicitate Mobiliară a înscrisurilor sub semnatură privată care potrivit legii au caracter de titlu executoriu.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi reprezentat de: (i) interesul legitim al MOL România de a documenta executarea contractului și gestionarea relației de afaceri cu un potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri și de a-și administra activitățile și procesele interne aferente; (ii) interesul legitim constând în apărarea sau exercitarea drepturilor MOL România si ale companiilor sale afiliate conform legii; (iii) executarea unui contract sau intenția de a încheia un contract cu Dvs. în calitate de persoană vizată; (iv) respectarea unei obligații legale în sarcina MOL România (de exemplu, legislația fiscală, contabilă sau cea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, legislația privind securitatea spațiilor și a bunurilor etc.).

De asemenea, putem prelucra date cu caracter personal în legătură cu Dvs. în calitate de vizitator al sediilor/ stațiilor MOL în conformitate cu mențiunile prevăzute la punctul 1 de mai sus.

5. Dacă doriți un card de fidelitate MultiBonus

La înscrierea în program primiți o informare despre cum prelucrăm datele dvs. personale, disponibilă și pe site-ul https://www.multibonus.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.

6. Când achitați rovinietă/ peaj/ huvinietă

MOL Romania a încheiat convenții cu următorii operatori:
6.1 Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (“CNAIR”), în vederea încasării (i) tarifului de utilizare (rovinietă) și (ii) a tarifului de trecere (peaj) și eliberării documentelor care atestă emiterea rovinietei și/ sau a peajului.

În scopul emiterii dovezilor de plată a tarifului pentru utilizare și pentru trecere- rovinieta și peaj, se colectează despre dvs. următoarele date cu caracter personal: (i) numărul de înmatriculare al vehiculului; (ii) numărul de identificare al vehiculului; (iii) semnătura și (iv) în cazul emiterii facturii, nume, prenume. Temeiul juridic pentru aceste prelucrări: îndeplinirea obligațiilor legale prevăzute de Ordinul nr. 1463/ 2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către CNAIR a tarifului de utilizare și a tarifului de trecere.

6.2 State Motorway Management Company Ltd din Ungaria, în vederea emiterii de vignete pentru Ungaria (huviniete).
În scopul emiterii dovezilor de plata a huvinietei, se colectează despre dvs. următoarele date cu caracter personal: (i) numărul de înmatriculare al vehiculului; (ii) semnătura și (iii) pentru emiterii facturii, nume, prenume, adresă. Temeiul juridic pentru aceste prelucrări este legea ungară, care prevede colectarea acestor date pentru emiterea huvinietei.

II. Cine are acces la date si cui îi putem transfera datele.

În cazul înregistrărilor camerelor de supraveghere, Datele Personale sunt accesibile angajaților companiilor care operează centrul de securitate al MOL România sub coordonarea Departamentului de securitate al Mol România, angajaților societăților care administrează stațiile MOL (doar drepturi de vizualizare în timp real și înregistrări, strict pentru îndeplinirea obligațiilor și la solicitarea autorităților; nu au drept să modifice setările sau să extragă înregistrări), precum și angajaților companiilor autorizate pentru mentenanța sistemelor de securitate, temporar, pe durata prestării serviciilor de mentenanță.

Înregistrările sunt accesibile membrilor desemnați de către Departamentului de Securitate din cadrul MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria (”MOL”/operator asociat), precum și angajaților companiei care operează centrul de securitate al MOL sub coordonarea Departamentului de securitate al MOL.

MOL România poate să transmită imagini video către autoritățile competente în investigarea eventualelor incidente, către consultanții interni/externi, societăți/cabinete de avocatură etc. în vederea apărării intereselor MOL România în cazul unor potențiale situații prelitigioase/litigioase.

De asemenea, în funcție de circumstanțe, MOL România poate transfera datele referitoare la dvs. (i) furnizorilor de servicii a MOL România, în scopuri de arhivare, (ii) furnizorii de servicii ai MOL Romania, pentru a asigura prelucrarea datelor personale în deplină siguranță, (iii) MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria, în scopuri de raportare, (iv) furnizorilor de servicii de curierat (doar date personale minime necesare livrării: nume, prenume, telefon, adresă), (v) consultanților externi, societăți/cabinete de avocatură, executori judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase, (vi) către alte persoane sau entități care prestează servicii sau efectuează operațiuni în cursul normal al activității sau al administrării activității MOL România (ca de exemplu, furnizori de servicii și echipamente IT etc.), (vii) instituțiilor și autorităților publice, pentru depunerea de diverse declarații, cereri, formulare, și pentru îndeplinirea altor obligații legale sau la solicitarea acestora în cazul unor investigații, (viii) societăților care administrează stațiile MOL România, (ix) dacă este cazul, către terțe persoane care ar putea dobândi active sau alte drepturi și obligații aparținând MOL România, în cadrul unor operațiuni de fuziune, divizare, transfer de business sau alte operațiuni de reorganizare.

In cazul vinietei/peajului, Datele colectate se introduc direct in sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare și control al rovinietei, denumit SIEGMCR, sistem deținut de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Informații despre modul în care CNAIR prelucrează datele dvs. regăsiți pe site-ul www.cnadnr.ro / www.cnair.ro, în secțiunea referitoare la roviniete/ peaj.

În cazul huvinietei, Datele colectate se introduc direct in sistemului informatic operat de National Toll Payment Services Plc. (denumita anterior State Motorway Management Company Ltd) din Ungaria. Informații despre modul în care National Toll Payment Services Plc. prelucrează datele dvs. regăsiți pe site-ul www.motorway.hu sau puteți contacta responsabilul pentru protecția datelor prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau telefonic la numărul +36 1 436 8000.

III. Durata prelucrării

Datele dvs. personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs., datele personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului, cu excepția cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor MOL România sau ale companiilor sale afiliate.
Totodată, datele personale se vor stoca: (i) până la soluționarea reclamațiilor, în cazul neimplicării organelor de urmărire penală sau (ii) până la soluționarea plângerii penale/procesului penal, în cazul în care, ca urmare a reclamației, s-a formulat o plângere penală de partea vătămată. Datele obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video de la sediile noastre se păstrează pentru o perioadă de 20 de zile de la data înregistrării, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz în care se păstrează până la soluționarea incidentului.
În cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact al/a unui potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri al MOL România, datele personale se păstrează pe durata executării contractului sau în conformitate cu obligațiile legale aplicabile.
În cazul rovinietei/ peajului, datele colectate se păstrează pe termen de un an de la data expirării valabilității rovinietei sau peajului. În cazul huvinietei, datele colectate se păstrează pe termen de 2 ani de la data expirării valabilității huvinietei.
De asemenea, datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității.
Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție sau pe durata necesară exercitării și apărării drepturilor și intereselor MOL România.
După expirarea termenelor de mai sus, datele dvs. personale se șterg și/sau se distrug din evidențele MOL România.

MOL Romania va trata toate informaţiile referitoare la persoane, la datele cu caracter personal şi la relaţiile de afaceri cu MOL Romania, ale clienţilor şi ale partenerilor săi şi ale altor clienţi ca fiind informaţii confidenţiale.

IV. Drepturile Dvs. privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:

Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către MOL România;

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă privesc sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România.

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către MOL România înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract și se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de MOL România având ca temei juridic interesul legitim al acestuia

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 77 sau (iii) direct prin depunere la sediul MOL România, la recepție.
După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justiției, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru detalii privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de MOL România în legătură cu alte operațiuni decât cele efectuate în cadrul stațiilor, vă rugăm să consultați nota de informare disponibilă pe site-ul molromania.ro/ro/politica-de-confidentialitate. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Note de informare privind cercetarea de piață pentru produsele de lubrifiere și serviciile MOL
×