Facebook Linkedin Instagram

Stimati vizitatori!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:

Protectia datelor
Protecţia datelor Dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie este deosebit de importantă pentru MOL Romania. Orice informaţii furnizate MOL Romania prin intermediul site-ului si prin orice alt formular prin care doriti sa ne transmiteti o comunicare, sesizare, reclamatie vor fi folosite si protejate potrivit dispozitiilor legale.

Prezenta informare descrie modul în care MOL România Petroleum Products SRL cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, înregistrată la Reg. Comerțului București sub nr. J12/729/2000, CUI RO7745470, (”MOL România”) prelucrează datele dumneavoastră în calitate de operator de date cu caracter personal, precum și care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la aceste date.

Scopul și temeiul juridic al prelucrării
MOL Romania administrează toate datele cu caracter personal primite pe parcursul utilizării paginilor web în mod direct prin utilizarea formularului de contact, precum si prin orice alt formular prin care ne-ati transmis o comunicare, sesizare, reclamatie, în scopul de a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs. Aceste date personale se pot referi la numele și prenumele dvs., adresă e-mail, copie certificat înmatriculare vehicul/carte identitate vehicul (în cazul reclamațiilor pentru roviniete, de exemplu), număr telefon, imaginea dvs. (în cadrul înregistrărilor video a alimentărilor, în cazul unor reclamații privind erori de alimentare sau neconcordanțe privind cantitatea de carburant alimentat, spre exemplu), istoric tranzacții cu cardurile emise de MOL Romania etc. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al MOL România de a soluționa solicitările dvs., inclusiv eventualele reclamații.

Pe lângă informaţiile furnizate de dvs., este posibil ca MOL Romania. să adune informaţii şi în timpul vizitelor dvs. pe pagina de Internet a MOL sau în aplicaţia pe web a MOL, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri). MOL Romania va utiliza în mod provizoriu următoarele informaţii generate automat - care nu conţin date cu caracter personal – în scopul întreţinerii tehnice a paginii de Internet:

 • adresa de protocol de Internet (adresa IP),
 • denumirea domeniului (URL),
 • datele de accesare,
 • istoricul de accesare al clientului (adică paginile vizualizate, link-urile pe care se face click),
 • codul HTTP de răspuns,
 • datele paginii web de unde se face accesarea,
 • cantitatea de octeţi utilizată cu ocazia vizitării,
 • data şi durata vizitării,
 • datele paginilor vizualizate, sau
 • tipul şi limba browser-ului utilizat.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm citiţi secţiunea Cum foloseşte MOL Romania Cookie-urile.

Durata prelucrării
Datele dvs. personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs., datele personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului. Totodata, datele personale se vor stoca: (i) până la soluționarea reclamațiilor, în cazul neimplicării organelor de urmărire penală sau (ii) până la soluționarea plângerii penale, în cazul în care, ca urmare a reclamației, s-a formulat o plângere penală de partea vătămată.
De asemenea, datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.
După expirarea termenelor de mai sus, datele dvs. personale se șterg și/sau se distrug din evidențele MOL România.

Utilizarea şi transmiterea datelor. Confidentialitate
Dacă MOL Romania doreşte să utilizeze datele furnizate de dvs. într-un alt scop decât cel pentru care a fost efectuată înregistrarea iniţială, MOL Romania va informa persoana în cauză şi va solicita consimtamantul prealabil al acesteia, acordându-i posibilitatea ca după aceea să anuleze acordul respectiv în orice moment. Este posibil să transferăm datele dvs. personale către terțe părți, după cum urmează: a) către furnizorii de servicii ai MOL Romania, pentru a asigura prelucrarea datelor personale in deplina siguranța, pentru realizarea serviciilor de curierat, precum și in scopuri de arhivare conform obligațiilor legale. Furnizorii de servicii contractați de MOL Romania acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL Romania și strict în baza instrucțiunilor primite de la MOL Romania. b) către consultanți externi, avocați etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase. c) către instituții și autorități publice (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

MOL Romania va putea utiliza datele cu caracter personal pentru care v-ati dat consimtamantul expres, pentru:

 • cercetări de piaţă, analizarea pieţei,
 • analizarea obiceiurilor clienţilor,
 • întocmirea statisticilor privind vizitatorii,
 • organizarea concursurilor cu premii gratuite şi a altor jocuri de noroc,

MOL Romania va trata toate informaţiile referitoare la persoane, la datele cu caracter personal şi la relaţiile de afaceri cu MOL Romania, ale clienţilor şi ale partenerilor săi şi ale altor clienţi ca fiind informaţii confidenţiale.

Securitatea prelucrării datelor
MOL România va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile pentru a proteja datele dvs. personale împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale și de asemenea, va menține confidențialitatea tuturor datelor personale.

Drepturile Dvs. privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:
Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către MOL România;

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă privesc sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România.

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către MOL România înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. și se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de MOL România având ca temei juridic interesul legitim al acestuia

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fara a indica vreun motiv.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 77 sau (iii) direct prin depunere la sediul MOL România, la recepție.

După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justitiei, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, e-mail: <a "mailto:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: <a "mailto:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Vă atragem atenţia asupra faptului că de pe pagina de Internet a MOL Romania puteţi ajunge şi pe paginile de Internet ale altor companii şi organizaţii. MOL Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea datelor comunicate pe acestea, nici pentru protecţia datelor dvs. În cazul utilizării unor astfel de pagini de Internet, vă recomandăm să vă interesaţi în legătură cu politica de protecţie a datelor pe care o are organizaţia care a publicat pagina respectivă.

Cum foloseşte MOL Romania Cookie-urile
„Cookie" este un fişier de date mic (un fişier de date care permite schimbul de informații între server şi client) transferat de o pagină de Internet pe hard drive-ul calculatorului dvs. MOL Romania sau furnizorii săi de servicii trimit cookie-uri atunci când vizitaţi pagina sau paginile noastre de Internet unde apar anunţurile noastre publicitare, unde faceţi cumpărături, unde solicitaţi sau personalizaţi informaţii sau unde vă înregistraţi pentru anumite servicii.
MOL Romania foloseşte cookie-uri pentru a afla dacă aţi mai vizitat vreodată pagina noastră de Internet şi pentru a identifica acele funcţii/servicii care vă pot fi de folos. Cookie-urile de tip HTTP şi Flash pot îmbunătăţi experienţa dvs. ca vizitator prin păstrarea informaţiilor preferate de dvs. la vizitarea paginii noastre. Cookie-urile de tip HTTP sau Flash nu sunt capabile să vă identifice ca persoană.
În general, cookie-urile sunt clasificate ca cookie-uri de „sesiune" sau cookie-uri „persistente".
Cookie-urile de sesiune nu rămân pe calculatorul dvs. după ce închideţi browser-ul.
Cookie-urile persistente rămân pe calculatorul dvs. până le ştergeţi sau expiră. Majoritatea browser-elor acceptă cookie-urile automat în mod implicit, însă dvs. puteţi în mod uzual să le refuzaţi sau să le acceptaţi selectiv prin ajustarea preferinţelor din browser-ul dvs. Dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca anumite opţiuni de pe pagina noastră de Internet să nu fie disponibile pentru dvs. sau unele pagini să nu fie afişate corespunzător. Puteţi găsi informaţii despre browser-ele populare şi despre cum să ajustaţi preferinţele cu privire la cookie-uri în secţiunea de ajutor şi suport a browser-ului dvs.

MOL Romania utilizează următoarele tipuri de cookie-uri
Cookie-uri analitice

Atunci când vizitaţi o pagină de Internet a MOL Romania, programele software analitice creează un „cookie” anonim care ne spune dacă aţi mai vizitat pagina respectivă înainte. Acest tip de cookie ne ajută să urmărim câte persoane vizitează pagina de Internet, de unde sunt persoanele respective şi ce pagini de Internet vizualizează acestea. Apoi folosim aceste informaţii pentru a vedea performanţele paginilor respective şi a găsi modalităţi de a le îmbunătăţi. Cookie-urile analitice sunt utilizate numai pentru colectarea de informaţii statistice şi nu pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor.

Cookie-uri pentru performanţele paginilor
Unele cookie-uri sunt folosite pentru a ţine minte preferinţele dvs. în materie de instrumente sau opţiuni cu care interacţionaţi pe pagina noastră de Internet. De exemplu, dacă folosiţi centrul nostru virtual de carduri, folosim un „cookie” pentru a ţine minte detaliile dvs. pentru conectare. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal.

Cookie-uri cu ţintă geografică
Utilizăm acest tip de cookie-uri pentru a afişa conţinutul relevant pentru regiunea dvs. Aceste cookie-uri utilizează informaţii din browser-ul dvs. pentru a determina locaţia dvs.

Pot dezactiva aceste cookie-uri?
Vă puteţi configura browser-ul de Internet astfel încât să nu accepte cookie-uri de la nicio pagină de Internet sau de la anumite pagini de Internet. Link-urile de mai jos explică modul de schimbare a setărilor privind cookie-urile pentru fiecare din browser-ele principale. De asemenea puteţi găsi informaţii în meniul de Ajutor din browser-ul dvs.

Setări cookie-uri pentru Chrome

Setări cookie-uri pentru Firefox

Setări cookie-uri pentru Internet Exporer

Setări cookie-uri pentru Safari (Mac)

Setări cookie-uri pentru Safari (iPhone şi iPad)

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

×