Utilizăm cookies pentru a îmbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cat mai relevante. Făcând click pe butonul "Accept" îți exprimi acordul cu politica de cookies a molromania.ro pe acest dispozitiv, în cazul în care setările tale nu le dezactivează.

ACCEPT
Facebook Linkedin Instagram

Stimati vizitatori!
Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos:

Protectia datelor

Protecţia datelor Dvs. cu caracter personal pe care ni le-aţi pus la dispoziţie este deosebit de importantă pentru MOL Romania. Orice informaţii furnizate către MOL Romania prin intermediul site-ului și prin orice alt formular prin care doriți să ne transmiteți o comunicare, sesizare, reclamație, vor fi folosite și protejate potrivit dispozițiilor legale.

Prezenta informare descrie modul în care MOL România Petroleum Products SRL, cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, înregistrată la Reg. Comerțului București sub nr. J12/729/2000, CUI RO7745470, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (”MOL România”) prelucrează datele dvs. în calitate de operator de date cu caracter personal, precum și care sunt drepturile dvs. cu privire la aceste date, conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Scopurile, temeiul juridic al prelucrării și categoriile de date personale prelucrate

În funcție de calitatea pe care o aveți în raporturile cu noi ca persoană vizată, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna însă în baza unui temei legal.

1. Dacă sunteți un client sau potențial client al MOL Romania

MOL Romania prelucrează toate datele cu caracter personal primite de la dvs. prin orice formular prin care ne-ați transmis o comunicare, sesizare, reclamație, sau ca urmare a contactării noastre telefonice, în scopul de a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs. Aceste date personale se pot referi la numele și prenumele dvs., adresă e-mail, copie certificat înmatriculare vehicul/carte identitate vehicul (în cazul reclamațiilor pentru roviniete, de exemplu), număr telefon, imaginea dvs. (în cadrul înregistrărilor video a alimentărilor, în cazul unor reclamații privind erori de alimentare sau neconcordanțe privind cantitatea de carburant alimentat, spre exemplu), istoric tranzacții cu cardurile emise de MOL Romania etc. Temeiul juridic pentru această prelucrare este interesul legitim al MOL România de a soluționa solicitările dvs., inclusiv eventualele reclamații.

2. Dacă sunteți vizitatori ai website-ului nostru sau dacă îl accesați pentru a înregistra o solicitare

MOL Romania administrează toate datele cu caracter personal primite pe parcursul utilizării paginilor web în mod direct prin utilizarea formularului de contact, în scopul de a răspunde întrebărilor, reclamațiilor sau solicitărilor dvs. Pe lângă informaţiile furnizate de dvs., este posibil ca MOL Romania să adune informaţii şi în timpul vizitelor dvs. pe pagina de internet a MOL sau în aplicaţia pe web a MOL, prin intermediul Instrumentelor noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri). MOL Romania va utiliza în mod provizoriu următoarele informaţii generate automat - în scopul întreţinerii tehnice a paginii de internet:

 • adresa de protocol de Internet (adresa IP),
 • denumirea domeniului (URL),
 • datele de accesare,
 • istoricul de accesare al clientului (adică paginile vizualizate, link-urile pe care se face click),
 • codul HTTP de răspuns,
 • datele paginii web de unde se face accesarea,
 • cantitatea de octeţi utilizată cu ocazia vizitării,
 • data şi durata vizitării,
 • datele paginilor vizualizate, sau
 • tipul şi limba browser-ului utilizat.

Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului, de a îmbunătăți experiența utilizatorilor acestuia și de a soluționa solicitările dvs.

Folosim in cadrul website-ului nostru fișiere de tip cookies, stocând astfel temporar date cu caracter personal pentru a îmbunătăți securitatea accesului și a traficului pe website. Pentru mai multe informații, vă rugăm citiţi secţiunea Cum foloseşte MOL Romania Cookie-urile.

3. Dacă sunteți terță parte în cadrul unui proces de soluționare a reclamațiilor

În cazul unor evenimente ce au drept consecință avarierea vehiculelor (spre exemplu, vehiculul este alimentat cu un carburant diferit de cel specific vehiculului, motorina în loc de benzină sau invers, daune provocate în spălătoria automată/manuală etc.), MOL Romania poate primi reclamații din partea clienților săi care sunt diferiți de proprietarul/utilizatorul autoturismului avariat. În această situație, MOL Romania poate colecta de la clientul reclamant și prelucra date cu caracter personal ale proprietarului/utilizatorului unui autoturism, în calitate de persoană vizată. În acest caz, datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, ci de la clienții MOL România, prin intermediul următoarelor formulare pentru reclamații: (i) “Reclamație cantitate/calitate carburant”, (ii) “Eroare alimentare carburant”, respectiv (iii) “Daună auto”. Clientul reclamant este informat direct prin aceste formulare că nu este obligatorie completarea datelor, precum și care sunt situațiile în care datele sunt necesare MOL Romania, respectiv: (i) părțile agreează ca reparațiile să fie suportate de către MOL Romania și (ii) factura aferentă reparației este emisă pe numele proprietarului/utilizatorului.

În acest caz, dacă sunteți proprietarul/utilizatorul vehiculului avariat (dar nu sunteți clientul reclamant MOL Romania), vă informăm că vom colecta de la clientul reclamant următoarele date cu caracter personal care vă privesc: nume și prenume; număr de telefon; adresă de e-mail; nr. înmatriculare vehicul și le vom prelucra pentru a vă contacta în vederea acordării de despăgubiri și/sau pentru recuperarea sumelor avansate pentru plata reparației, în cazul în care factura de reparații va fi emisă pe numele dvs., plata fiind de asemenea efectuată de către dvs. conform solicitării proprii.

Ne întemeiem prelucrările de mai sus pe interesul nostru legitim de satisfacere a clienților și de menținere a încrederii acestora în serviciile MOL România, precum și de soluționare într-un mod rapid și eficient a reclamației formulate în legătură cu evenimentele petrecute în cadrul stațiilor MOL România. Totodată, avem în vedere și interesul dvs. de a fi protejat si de a vă despăgubi la timp pentru avarierea vehiculului dvs. din culpa MOL Romania.

4. Dacă reprezentați un potențial partener / partener de afaceri al MOL Romania

În cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri al MOL România:
4.1. Colectăm despre dvs următoarele informații

 • Date de identificare sau de contact cum ar fi numele, adresa profesională sau a domiciliului, denumirea funcției, numarul de telefon, adresa de e-mail;
 • Înregistrarea interacțiunilor care au loc între dvs. și MOL România, dacă este cazul, prin intermediul call center-ului MOL România sau al altei corespondente / comunicări între dvs. și MOL România;
 • În situații limitate, când este necesar conform legii, datele din cartea de identitate, inclusiv codul numeric personal (CNP), locul nașterii;
 • imaginea dvs. în înregistrari video în cazul în care ne vizitați la sediul nostru sau la birourile noastre locale.

4.2. De unde putem obține datele dvs.

 • Direct de la dvs. sau de la persoane care actionează în numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al MOL România;
 • Autorități și instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

În cazul în care ne vizitați la sediul nostru sau la birourile noastre locale ori dacă ne scrieți sau telefonați în legătură cu diverse solicitări sau aspecte de interes pentru dvs., colectăm date cu caracter personal pe care ni le furnizați dvs. în mod direct.

4.3. De ce procesăm datele dvs cu caracter personal

 • În scopul executării unui contract sau al gestionării relației de afaceri dintre MOL România si un potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor sau partener;
 • Pentru a răspunde solicitărilor dvs. sau ale autorităților publice ori pentru a îndeplini cerințele legale (de exemplu, conform legislației financiar-contabile, fiscale sau privind prevenirea spălării banilor și a combaterii finanțării actelor de terorism);
 • Sub rezerva condițiilor prevăzute de lege, pentru prevenirea sau investigarea fraudelor, precum și pentru apărarea sau exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • Pentru administrarea internă a MOL România și a companiilor sale afiliate, inclusiv pentru audit, controlul calității, arhivare și securitatea spațiilor, bunurilor și a personalului MOL România și ale companiilor sale afiliate.

4.4 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi reprezentat de:

 • Interesul legitim al MOL România de a documenta executarea contractului și gestionarea relației de afaceri cu un potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri și de a-și administra activitățile și procesele interne aferente;
 • Interesul legitim constând în apărarea sau exercitarea drepturilor MOL România si ale companiilor sale afiliate conform legii, inclusiv asigurarea securității spațiilor, bunurilor și a personalului acestora, dacă vizitați spațiile noastre;
 • Executarea unui contract sau intenția de a încheia un contract
 • Respectarea unei obligații legale în sarcina MOL România (de exemplu, legislația fiscală, contabilă sau cea privind prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism).

4.5. Cui îi putem transfera datele.

MOL România poate transfera datele referitoare la dvs. (i) furnizorilor de servicii a MOL România, în scopuri de arhivare, (ii) MOL Hungarian Oil&Gas Public Limited Company din Ungaria, în scopuri de raportare, (iii) furnizorilor de servicii de curierat (doar date personale minime necesare livrării: nume, prenume, telefon, adresă), (iv) consultanților externi, societăți/cabinete de avocatură, executori judecătorești etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase, (v) către alte persoane sau entități care prestează servicii sau efectuează operațiuni în cursul normal al activității sau al administrării activității MOL România, (vi) instituțiilor și autorităților publice, pentru depunerea de diverse declarații, cereri, formulare, și pentru îndeplinirea altor obligații legale. MOL România nu va permite accesul sau transferul datelor cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice care nu este stabilită în Uniunea Europeană, cu excepția situației în care se asigură un nivel adecvat de protecție / se instituie garanții adecvate conform prevederilor GDPR.

5. Dacă dețineți un card de fidelitate MultiBonus

Aflați cum prelucrăm datele dvs. personale în cazul în care dețineți un card de fidelitate MultiBonus accesând următorul link: https://www.multibonus.ro/protectia-datelor-cu-caracter-personal.

Durata prelucrării
Datele dvs. personale sunt stocate doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de date personale unde este necesar consimțământul dvs., datele personale vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului, cu excepția cazului in care legea prevede o altă perioadă de păstrare a datelor sau păstrarea datelor este necesară pentru exercitarea sau apărarea drepturilor MOL România sau ale companiilor sale afiliate. Totodată, datele personale se vor stoca: (i) până la soluționarea reclamațiilor, în cazul neimplicării organelor de urmărire penală sau (ii) până la soluționarea plângerii penale, în cazul în care, ca urmare a reclamației, s-a formulat o plângere penală de partea vătămată. Datele obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video de la sediile noastre se păstrează pentru o perioadă de 30 de zile de la data înregistrării, cu excepția situației în care datele sunt necesare pentru investigarea unui incident, caz în care se păstrează până la soluționarea incidentului.
În cazul în care aveți calitatea de salariat, colaborator, reprezentant sau persoană de contact, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client / client, potențial furnizor / furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri al MOL România, datele personale se păstrează pe durata executării contractului sau dacă exista o obligație legală în acest sens.
De asemenea, datele personale care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva MOL România timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu în ultimul rând, în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor legale ale MOL România, datele personale necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție.
După expirarea termenelor de mai sus, datele dvs. personale se șterg și/sau se distrug din evidențele MOL România.

Utilizarea şi transmiterea datelor. Confidentialitate
Dacă MOL Romania doreşte să utilizeze datele furnizate de dvs. într-un alt scop decât cel pentru care a fost efectuată înregistrarea iniţială, MOL Romania va informa persoana în cauză şi va solicita consimțământul prealabil al acesteia, acordându-i posibilitatea ca după aceea să anuleze acordul respectiv în orice moment.
Este posibil să transferăm datele dvs. personale către terțe părți, după cum urmează: a) către furnizorii de servicii ai MOL Romania, pentru a asigura prelucrarea datelor personale în deplină siguranță, pentru realizarea serviciilor de curierat, precum și în scopuri de arhivare conform obligațiilor legale. Furnizorii de servicii contractați de MOL Romania acționează în calitate de persoane împuternicite ale MOL Romania și strict în baza instrucțiunilor primite de la MOL Romania. b) către consultanți externi, avocați etc. în vederea soluționării oricăror potențiale situații prelitigioase/litigioase. c) către instituții și autorități publice (de exemplu, autorități cu atribuții de investigare a fraudelor, poliție, instanțele judecătorești etc.), dacă este cazul, în scopul exercitării și/sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale MOL România.

MOL Romania va putea utiliza datele cu caracter personal pentru care v-ați dat consimțământul expres, pentru:

 • cercetări de piaţă, analizarea pieţei,
 • analizarea obiceiurilor clienţilor,
 • întocmirea statisticilor privind vizitatorii,
 • organizarea concursurilor cu premii gratuite şi a altor jocuri de noroc,

MOL Romania va trata toate informaţiile referitoare la persoane, la datele cu caracter personal şi la relaţiile de afaceri cu MOL Romania, ale clienţilor şi ale partenerilor săi şi ale altor clienţi ca fiind informaţii confidenţiale.

Securitatea prelucrării datelor
MOL România va pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și rezonabile pentru a proteja datele dvs. personale împotriva pierderii, utilizării improprii sau accesului neautorizat, transferului, alterării sau distrugerii datelor personale și de asemenea, va menține confidențialitatea tuturor datelor personale.

Drepturile Dvs. privind protecția Datelor Personale prelucrate de MOL Romania:
Dreptul la informare: dreptul de a primi informații privind operațiunile de prelucrare a Datelor Personale efectuate de către MOL România;

Dreptul de acces: dreptul de a obține confirmarea că MOL România prelucrează sau nu Datele Personale și, în caz afirmativ, acces la date și furnizarea de informații privind prelucrările de date.

Dreptul la rectificare: dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor Personale inexacte care vă privesc sau completarea Datelor Personale care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea Datelor Personale, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații: (i) Datele Personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de Date Personale; (iv) Datele Personale au fost prelucrate ilegal; (v) Datele Personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine MOL România.

Dreptul la restricționarea prelucrărilor Datelor Personale în oricare din următoarele situații: (i) Dvs contestați exactitatea datelor; (ii) Prelucrarea Datelor Personale este ilegală, iar Dvs nu doriți ștergerea Datelor Personale, ci solicitați restricționarea utilizării lor; (iii) MOL România nu mai are nevoie de Datele Personale, dar Dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către MOL România înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi Datele Personale care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar când prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. și se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de MOL România având ca temei juridic interesul legitim al acestuia

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează Datele Personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale Dvs.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat în orice moment și fără a indica vreun motiv. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Cluj-Napoca, Bd 21 Decembrie 1989 nr. 77 sau (iii) direct prin depunere la sediul MOL România, la recepție. După primirea cererii, MOL România va reveni către Dvs. cu un răspuns în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. MOL România vă va informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa justiției, precum și dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Pentru orice informații cu privire la protecția Datelor Personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Vă atragem atenţia asupra faptului că de pe pagina de internet a MOL Romania puteţi ajunge şi pe paginile de internet ale altor companii şi organizaţii. MOL Romania nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul şi corectitudinea datelor comunicate pe acestea, nici pentru protecţia datelor dvs. În cazul utilizării unor astfel de pagini de internet, vă recomandăm să vă interesaţi în legătură cu politica de protecţie a datelor pe care o are organizaţia care a publicat pagina respectivă.

Politica noastră privind Cookie-urile

1. Ce sunt cookie-urile?

„Cookie” este un fişier de date de mici dimensiuni, format din cifre și numere, (un fişier de date care permite schimbul de informații între server şi client) transferat de o pagină de Internet pe hard drive-ul calculatorului, pe terminalul mobil sau alte echipamente pe care le dețineți. MOL România sau furnizorii săi de servicii trimit cookie-uri atunci când vizitaţi pagina sau paginile noastre de Internet unde apar anunţurile noastre publicitare, unde faceţi cumpărături, unde solicitaţi sau personalizaţi informaţii sau unde vă înregistraţi pentru anumite servicii.

În general, cookie-urile sunt clasificate ca cookie-uri de „sesiune” sau cookie-uri „persistente”. Cookie-urile de sesiune nu rămân pe terminalele folosite de dvs. după ce închideţi browser-ul sau pagina respectivă.

Cookie-urile persistente rămân pe calculatorul sau terminalul mobil ale dvs. până le ştergeţi sau expiră. Majoritatea browser-elor acceptă cookie-urile automat în mod implicit, însă dvs. puteţi în mod uzual să le refuzaţi sau să le acceptaţi selectiv prin ajustarea preferinţelor din browser-ul dvs. Dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca anumite opţiuni de pe pagina noastră de Internet, precum autentificarea în cont sau plasarea unei comenzi, să nu fie disponibile pentru dvs. sau unele pagini să nu fie afişate corespunzător.

Puteţi găsi informaţii despre browser-ele populare şi despre cum să ajustaţi preferinţele cu privire la cookie-uri în secţiunea de ajutor şi suport a browser-ului dvs.

Politica de cookies se completează cu politica MOL România cu privire la protecția datelor personale în general, pe care o puteți găsi aici, și cu Termenii și Condițiile site-ului, pe care le puteți găsi aici.

2. În ce scop folosește MOL România cookie-uri

MOL România foloseşte cookie-uri pentru a afla dacă aţi mai vizitat vreodată pagina noastră de Internet şi pentru a identifica acele funcţii/servicii care vă pot fi de folos. Cookie-urile de tip HTTP şi Flash pot îmbunătăţi experienţa dvs. ca vizitator prin păstrarea informaţiilor preferate de dvs. la vizitarea paginii noastre. Cookie-urile de tip HTTP sau Flash nu sunt capabile să vă identifice ca persoană.

De asemenea, le folosim pentru realizarea unor statistici anonime cu scopul de a înțelege mai bine modul cum utilizatorul interacționează cu paginile noastre de Internet (fără o identificare personală) și de a îmbunătăți structura și conținutul acestora.

3. Tipurile de cookies folosite de MOL România:

Cookie-uri analitice

Atunci când vizitaţi o pagină de Internet a MOL România, programele software analitice creează un „cookie” anonim care ne spune dacă aţi mai vizitat pagina respectivă înainte. Acest tip de cookie ne ajută să urmărim câte persoane vizitează pagina de Internet, de unde sunt persoanele respective şi ce pagini de Internet vizualizează acestea. Apoi folosim aceste informaţii pentru a vedea performanţele paginilor respective şi a găsi modalităţi de a le îmbunătăţi. Cookie-urile analitice sunt utilizate numai pentru colectarea de informaţii statistice şi nu pot fi utilizate pentru identificarea persoanelor.

Cookie-uri pentru performanţele paginilor

Unele cookie-uri sunt folosite pentru a ţine minte preferinţele dvs. în materie de instrumente sau opţiuni cu care interacţionaţi pe pagina noastră de Internet. De exemplu, dacă folosiţi centrul nostru virtual de carduri, folosim un „cookie” pentru a ţine minte detaliile dvs. pentru conectare. Aceste cookie-uri nu colectează date cu caracter personal.

Cookie-uri cu ţintă geografică

Utilizăm acest tip de cookie-uri pentru a afişa conţinutul relevant pentru regiunea dvs. Aceste cookie-uri utilizează informaţii din browser-ul dvs. pentru a determina locaţia dvs.

Cookie-uri de publicitate

Folosim aceste cookie-uri pentru a vă transmite mesaje de publicitate cât mai relevante pentru tine. De exemplu, aceste cookie-uri au rolul de a împiedica afișarea aceluiași mesaj de mai multe ori aceluiași user sau rolul de a personaliza mesajele pe care le comunicăm în funcție de interesele dvs.

Mai jos, vom descrie fiecare cookie utilizat pe website, inclusiv rolul acestuia. Nu vom utiliza aceste cookie-uri în alte moduri decât cele indicate în prezenta Politică de utilizare cookie-uri.

Denumire cookie Categorie Tip Scop Prezență strict necesară Durată Cine accesează cookie
6b56af2979a29386c553fcc268502b8a Funcționalitate Sesiune Stochează un ID unic al vizitatorilor pentru a putea identifica faptul că a inițiat sesiunea curentă pe website Da Sesiune MOL România
9228ca3d89327450e62a0a4f6ac79054 Funcționalitate Sesiune Stochează informația legată de limba pe care vizitatorul a selectat-o în sesiunea curentă Da Sesiune MOL România
_ga Statistici Persistent Înregistrează un ID unic al vizitatorilor pentru date statistice Google Analytics Nu, dar poate afecta modul optim de funcționare a site-ului 2 ani MOL România
_ga Statistici Persistent Înregistrează un ID unic al vizitatorilor pentru date statistice Google Analytics Nu, dar poate afecta modul optim de funcționare a site-ului 2 ani MOL România
_gat Statistici Sesiune Limitează numărul de solicitări care sunt făcute către sistemul de publicitate display Doubleclick.net Nu, dar poate afecta modul optim de funcționare a site-ului Sesiune MOL România
_gcl_au Statistici Sesiune Folosit de Google Adsense pentru a testa eficienșa publicității pe site-urile care folosesc serviciile sale Nu, dar poate afecta modul optim de funcționare a site-ului 3 luni MOL România
_gid Statistici Sesiune Înregistrează un ID unic pentru date statistice Google Analytics, privind numărul de vizitatori și modurile de folosire Nu, dar poate afecta modul optim de funcționare a site-ului 24h MOL România

MOL România folosește serviciile următoarelor terțe părți în scopul oferirii de funcționalități, pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de MOL România, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele operate de MOL România.

Pentru mai multe detalii, puteți consulta politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii.

Google Analytics

Google Ads

Google Doubleclick

Facebook

Google Tag Manager

Pot dezactiva aceste cookie-uri?

Vă puteţi configura browser-ul de Internet astfel încât să nu accepte cookie-uri de la nicio pagină de Internet sau de la anumite pagini de Internet. Link-urile de mai jos explică modul de schimbare a setărilor privind cookie-urile pentru fiecare din browser-ele principale. De asemenea puteţi găsi informaţii în meniul de Ajutor din browser-ul dvs.

Setări cookie-uri pentru Chrome
Setări cookie-uri pentru Firefox
Setări cookie-uri pentru Internet Exporer
Setări cookie-uri pentru Safari (Mac)
Setări cookie-uri pentru Safari (iPhone şi iPad)

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre cookie-urile folosite de MOL România, vă rugăm contactaţi-ne la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

×