Utilizăm cookies pentru a îmbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cat mai relevante. Făcând click pe butonul "Accept" îți exprimi acordul cu politica de cookies a molromania.ro pe acest dispozitiv, în cazul în care setările tale nu le dezactivează.

ACCEPT
Facebook Linkedin Instagram

1

Termeni şi Condiţii Generale

2

Informaţii de bază

3

Informaţii adiţionale

4

Informaţii despre card

5

Centrul Virtual de Carduri

6

Verificare

Termeni şi Condiţii Generale

Termenii şi condiţiile generale – Cardul MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA (TCG)

(Părţile contractului încheiat online)

Contractul pentru card: contract încheiat între MOL şi Cumpărător, care reglementează drepturile şi obligaţiile MOL, ale Cumpărătorului şi ale Titularului cardului în legătură cu utilizarea cardurilor. Acesta poate fi încheiat în scris sau prin intermediul contractării online conform documentelor aferente.

Contractul pentru cardul MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA cuprinde TCG şi părţile inseparabile ale acestora, şi anume documentele enumerate mai jos:

1. Fişa de date a clientului

2. Formularul de cerere pentru card

3. Termenii şi regulile pentru utilizarea Centrului de Carduri

4. Procesul pentru contractarea online

I. Reguli generale privind contractul pentru card

1.1. Contractul pentru card poate fi încheiat în scris sau prin contractarea online.

1.2. În cazul contractării online, contractul se considera încheiat dacă MOL confirmă cererea Cumpărătorului trimisă în format electronic în termen de cinci zile lucrătoare de la completarea declaraţiei de cerere si prin conduita implicită de trimitere a declaraţiei de cerere şi a confirmării din partea MOL. Contractul pentru card intră în vigoare la data menţionată pe Procesul verbal de predare-primire a cardurilor, pe perioadă nedeterminată. Cumpărătorul poate imprima Fişa de date a clientului, precum şi toate documentele aferente de pe pagina de Internet cu contractarea online; MOL nu va trimite aceste documente Cumpărătorului.

1.3. Contractul online pentru card poate fi reziliat numai în scris. Declaraţia de renunţare la contractul pentru card poate fi trimisă prin poştă, email sau fax, însă în toate cazurile trebuie să fie menţionate pe declaraţia respectivă numele Cumpărătorului, codul clientului şi data rezilierii.

II. Dispoziţii legate de card

1. Dispoziţii aplicabile cardului

1.1 Predarea cardului şi a codului PIN

1.1.1. MOL va emite cardul (cardurile) în termen de 15 zile lucrătoare începând cu data la care a fost încheiat contractul.

1.1.2. Clientul poate solicita şi comanda carduri MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA de tip garaj (GARAGE) şi butoi (BARREL) sau carduri înregistrate pe bază de număr de înmatriculare sau nominale (cu numele deţinătorului). Toate cardurile MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA vor fi protejate de un cod PIN. Codul PIN va fi trimis către client în plic închis, odată cu cardurile comandate. MOL România nu ține nici o evidență a codurilor de protecție emise pentru cardurile MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMÂNIA. În cazul în care clientul pierde/ uită codul de protecție PIN, poate genera un PIN nou folosind Centrul de Carduri.

1.2. Cardurile MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA care pot fi comandate au următoarele funcţii:

1.2.1. Cardul înregistrat pe baza numărului de înmatriculare poate fi utilizat pentru plata combustibilului cu care se face alimentarea exclusiv a vehiculului care are numărul de înmatriculare specificat. Cardul înregistrat pe baza numărului de înmatriculare nu poate fi utilizat pentru alimentarea unor recipiente de depozitare a combustibilului, indiferent de natura şi volumul acestora.

1.2.2. Cardul nominal poate fi utilizat pentru plata combustibilului cu care se face alimentarea oricărui vehicul, indiferent de numărul de înmatriculare, numai de către persoana înscrisă pe card, cu condiţia prezentării de către deţinător a unui document de identificare. Cardul nominal nu poate fi utilizat pentru alimentarea unor recipiente de depozitare a combustibilului, indiferent de natura şi volumul acestora.

1.2.3. Cardul de tip garaj (GARAGE) poate fi utilizat pentru plata combustibilului cu care se face alimentarea oricărui vehicul, fără a controla numele sau numărul de înmatriculare. Cardul de tip garaj nu poate fi utilizat pentru alimentarea unor recipiente de depozitare a combustibilului, indiferent de natura şi volumul acestora.

1.2.4. Cardul de tip butoi (BARREL) poate fi utilizat pentru plata combustibilului cu care se face alimentarea oricărui vehicul şi/sau recipient adecvat depozitării combustibilului, fără a controla semnătura sau numărul de înmatriculare (combustibilul poate fi introdus în astfel de recipiente numai într-o cantitate care nu se califică drept cantitate comercială în conformitate cu Legea privind accizele).

1.3. Următoarele limitări cu privire la produse pot fi impuse pentru carduri:

1.3.1. Opţiunile de achiziţie pot fi selectate şi definite în orice combinaţie a categoriilor de produse vândute la staţiile de alimentare cu combustibil (tipuri de combustibil, servicii, lubrifianţi, autochimicale şi accesorii, produse de magazin). După emiterea cardului, orice solicitare pentru modificări poate fi implementată doar prin retragerea şi reemiterea cardului, cu costurile aferente în sarcina Clientului.

1.4. Alte dispoziţii care se aplică cardului

1.4.1. Contul de card poate fi alimentat prin transfer bancar. Contul pentru carduri MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA este deschis la banca ING BANK Cluj Napoca şi are numărul: RO35 INGB 0003 0021 2860 8937. Contul de card mai poate fi alimentat şi la oricare din staţiile MOL România.

1.4.2. Suma transferată va fi disponibilă în contul de card în 3 zile lucrătoare de la data transferului. MOL nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube rezultând din alimentare eronată sau incompletă. În cazul alimentării contului la una din staţiile MOL România, suma transferată va fi diponibila în cont imediat după finalizarea tranzacției de plată a sumei.

1.4.3. Pentru toate sumele achitate în contul precizat mai sus, clientul va primi factura de avans.

1.4.4. Cardul va fi valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani începând cu luna de eliberare. MOL va asigura prelungirea valabilităţii cardului fără o cerere specifică din partea Clientului. MOL va expedia cardul cu valabilitate prelungită către Client. În cazul în care Clientul nu doreşte să prelungească valabilitatea Cardului, atunci acesta va informa Departamentul de Carduri MOL prin trimiterea unei notificări scrise, menţionând numărul cardului, cu minim 30 de zile înainte de expirarea Cardului.

1.4.5. Cardul poate fi utilizat până la soldul cardului, fără a se depăşi limita de card, în cazul în care Clientul a solicitat stabilirea unei asemenea limite, conform art. 1.4.6. de mai jos. Soldul poate fi verificat cu ajutorul oricărui card al Clientului la orice staţie de alimentare cu combustibil MOL sau online, utilizând Centrul de Carduri.

1.4.6. Limita de card este suma maximă, stabilită de către Client pentru unul sau mai multe carduri, separat sau ca limită totală, care se poate utiliza în vederea efectuării plăţilor din soldul disponibil, într-o perioadă determinată de timp. Clientul poate solicita stabilirea unei limite de card odată cu solicitarea cardului (limită zilnică şi/sau săptămânală şi/sau lunară şi/sau anuală) iar MOL va modifica oricând în decursul derulării limita respectivă la cererea Clientului. Clientul poate opera singur aceste modificări online, cu ajutorul Centrului de Carduri (CC), prin folosirea datelor de identificare trecute pe Fişa de Client.

Limita totală a cardurilor nu poate să depăşească limita stabilită pe Client şi care este egală cu suma depusă de Client în contul MOL.

1.4.7. Clientul va avea obligatia de a verifica periodic soldul contului său, fie telefonic la numerele de la Serviciul Clienti Cluj sau Serviciul Non-Stop Bucuresti. În cazul în care clientul efectuează tranzacții valoric mai mari decât disponibilul contului, va putea face plată mixtă (card MOL GROUP GOLD CARD PREPAID ROMANIA + card bancar/ numerar). MOL Romania nu va suplimenta valoric contul clientului decât în urma încasării sumelor aferente în contul bancar MOL România specificat sau dacă s-a făcut o alimentare a contului la o stație MOL România.

1.4.8. MOL Romania Petroleum Products SRL este proprietarul cardului.

1.5. Cumpărarea cu cardul

1.5.1. Înainte de efectuarea plăţii, deţinătorul cardului va anunţa că va plăti cu un card şi apoi va înmâna cardul operatorului de la staţia de alimentare cu combustibil, care iniţiază tranzacţia de plată cu cardul.

1.5.2. Operatorul staţiei de alimentare cu combustibil va refuza cardul şi va pregăti un protocol pentru reţinerea cardului şi invalidarea acestuia din motive de securitate dacă:

a) cardul nu îndeplineşte condiţia de integritate fizică (este rupt, deteriorat, perforat) şi de valabilitate (este expirat).

b) în cazul unui card înregistrat pe baza numărului de înmatriculare, numărul de înmatriculare menţionat pe card nu este identic cu numărul de înmatriculare de pe vehiculul în cauză;

c) dacă menţiunea „BARREL” nu apare pe card şi deţinătorul cardului a alimentat in recipienti de orice fel;

d) numele menţionat pe documentul de identificare solicitat persoanei care utilizează cardul nu este identic cu numele menţionat pe card.

1.5.3. Operatorul staţiei de alimentare cu combustibil va refuza cardul dacă:

a) terminalul de recepţie a cardului refuză plata cu cardul din cauza fondurilor insuficiente.

b) terminalul de recepţie a cardului refuză plata cu cardul pentru orice alt motiv decât cel specificat la pct. 1.5.3. lit a de mai sus, caz în care operatorul staţiei de alimentare cu combustibil va reţine cardul şi va pregăti un protocol pentru aceasta;

b) dacă deţinătorul cardului achiziţionează un produs care nu se află printre produsele autorizate pentru card.

1.5.4. În cazul în care cardul este refuzat, deţinătorul cardului va plăti produsele prin altă modalitate de plată: card bancar sau numerar.

1.5.5. La cererea deţinătorului de card, operatorul staţiei de alimentare cu combustibil va înregistra kilometrajul în sistemul de acceptare a cardurilor, astfel încât aceste date să fie afişate pe anexa la factură.

1.5.6. La finalul procesului, casa de marcat a staţiei de alimentare cu combustibil va tipări două copii ale documentului de vânzare. Operatorul staţiei de alimentare cu combustibil îi va înmâna deţinătorului de card a doua copie a documentului de vânzare împreună cu bonul fiscal tipărit de casa de marcat.

1.6. Blocarea cardurilor

1.6.1. Cardurile pot fi blocate în baza şi conform solicitării corespunzătoare a Clientului sau de către MOL.

1.6.2. MOL va avea dreptul să blocheze cardul, în următoarele cazuri, suplimentar faţă de cazurile specificate la Articolele 1.3. – din contract şi la articolele 1.5.2., 1.5.3. lit b. şi 1.6.3:

1.6.2.1. dacă MOL este înştiinţat de pierderea / furtul cardului, sau de faptul că a avut loc o utilizare neautorizată sau frauduloasă.

1.6.2.2. Clientul sau deţinătorul cardului încalcă prevederile Contractului de Card.

1.6.3. În cazul în care cardul este pierdut sau furat, acest lucru trebuie raportat imediat la Serviciul pentru Clienţi MOL (non-stop la telefon: 0212048526 – sau LU-VI între orele 8-20 la telefon 0264407684/685 sau email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. fax:). Solicitările verbale vor fi considerate solicitări de blocare a cardului, însă va fi nevoie de o solicitare în scris, care poate fi trimisă în decursul a 24 de ore la adresa de mail specificata mai sus.

MOL va accepta numai solicitările scrise de deblocare a cardului, întocmite într-un format oficial (semnate şi ştampilate), care vor conţine numărul cardului respectiv, drept identificator individual.

1.6.4. La înaintarea unei solicitări în scris sau verbale pentru blocarea cardului către MOL cardul va fi blocat în decurs de o (1) ora de la primirea solicitări. Dacă după acest interval are loc o utilizare neautorizată sau un abuz privind cardul, MOL îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube.

1.7. Înlocuirea cardului

1.7.1.La solicitarea Clientului, MOL va elibera un card suplimentar, în cazul în care:

1.7.1.1. Cardul a fost reţinut, pierdut sau furat;

1.7.1.2. Cardul nu poate fi utilizat în mod corespunzător, inlcusiv în cazul în care cardul a fost parţial sau integral distrus;

1.7.1.3. Cardul a fost blocat permanent.

III. Alte dispoziţii

1. Activităţi ale Serviciului de gestionare a Cardurilor MOL şi pentru Clienţi

1.1. Toţi Clienţii şi deţinătorii de carduri au dreptul de a contacta Serviciul pentru Clienţi MOL pentru obţinerea de informaţii şi ajutor sau asistenţă (blocarea cardurilor, furtul sau pierderea cardurilor, reţinerea cardurilor sau alte probleme referitoare la carduri), la următoarea adresă şi număr de telefon: Serviciul pentru Clienţi MOL, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr.77, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, Etaj 1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj. Orele de funcţionare: Luni - Vineri: 08.00-20.00, telefon: 0264-407684/685, fax: 0264 594925, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Serviciul carduri non-stop: telefon: 021-2048526, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Revendicări referitoare la regularizare

2.1. Clienţii vor avea dreptul de a formula revendicări în scris, referitor la orice element din factura întocmită, în termen de 15 de zile de la data facturii respective, iar nerespectarea acestui termen limită de 15 de zile va conduce la pierderea drepturilor. MOL trebuie să formuleze un răspuns în scris pentru solicitarea respectivă pentru revendicare în decurs de 15 zile lucrătoare după primirea solicitării. Răspunsul nu va constitui neapărat încheierea procesului de rezolvare a revendicării.

2.2 În cazul unei revendicări, atât Clientul cât şi MOL trebuie să prezinte copii autentice ale documentelor relevante, sau, dacă este necesar, chiar documentele originale.

Informaţii de bază

(max. 26 de caractere)
(max. 20 de caractere)
(Exemplu: RO16054388)
vă rugăm, selectați doar un domeniu

Adresa sediului social

Adresa de corespondenţă

Adresa de facturare

Date de contact

Conform prevederilor legii 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, prin prezenta confirm acordul meu de a primi în viitor, pe cale electronică, oferte legate de Contractul de Card din partea societăţii MOL Romania PP SRL.

Îmi pot retrage acordul oricând, în scris, printr-un mesaj trimis la adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
(Exemplu:+4-0264-406800)

Date bancare

Informaţii de bază

(max. 20 de caractere)

Vă rugăm să alegeţi din lista de produse şi servicii de mai jos!

Dacă doriţi să controlaţi produsele şi serviciile care pot fi achiziţionate cu cardul, vă rugăm, alegeţi din listele restricţionate de mai jos!

Date limită

Dacă doriţi să controlaţi plăţile cu cardul, vă rugăm, alegeţi din posibilităţile de mai jos.

RON
RON
RON
RON
RON

Centrul de Carduri

Virtual Card Center

Gestionaţi-vă cardurile de carburant simplu şi rapid prin Centrul de Carduri!

Serviciile oferite prin Centrul de Carduri sunt gratuite.

Printre altele, vă puteţi descărca facturile anterioare şi anexele care conţin tranzacţiile perioadei facturate, puteţi verifica lista actualizată a benzinăriilor, puteţi comanda noi carduri de carburant, vă puteţi bloca cardurile existente, vă puteţi modifica codul PIN al cardurilor, vă puteţi verifica tranzacţiile care nu au fost facturate încă.

Informaţii de bază

VKK Registrare

Adresa sediului social

Ţara
Cod poştal
Oraş
Bulevard/Strada/Alee
Numărul

Adresa de corespondenţă

Adresa de facturare

Date bancare

Informaţii despre card

Denumire firmă (ce va figura pe card)
Tip card
Carburant
Servicii
Lubrifianţi
Produse pentru maşini
Produse shop
Zilnice
Săptămânale
Lunare
Limită trimestrială
Anuale

Date de contact

Adresă e-mail
Consimțământ de primire oferte publicitare
Telefon

Verificare

Completarea spațiilor marcate este obligatoriu.
Formular trimis

Vă mulţumin pentru înregistrare.

Ați întrerupt procesul de înregistrare.

Datele nu au fost salvate.

Vărugăm să încercați din nou.

×