Utilizăm cookies pentru a îmbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cat mai relevante. Făcând click pe butonul "Accept" îți exprimi acordul cu politica de cookies a molromania.ro pe acest dispozitiv, în cazul în care setările tale nu le dezactivează.

ACCEPT
Facebook Linkedin Instagram

Diagnoza CoolCheck pentru fluidele de răcire

Monitorizați starea sistemului de răcire a mașinii prin testarea regulată a fluidului de răcire și reduceți costurile de service prin detectarea din timp - a defecțiunilor!

Sisteme de răcire care funcționează eficient; Costuri de service mai mici

Cu ajutorul diagnozei CoolCheck, sistemul de răcire poate fi monitorizat continuu, iar problemele detectate din vreme, astfel încât să efectuați la timp intervențiile necesare pentru a preveni sau a elimina posibilele defecțiuni și a reduce astfel costurile de service.

Sistemele de răcire joacă un rol major în asigurarea unui consum redus de carburant și a unei funcționări eficiente a motoarelor cu combustie internă.

Eliminați defecțiunile din sistemul de răcire și reduceți costurile!

Defecțiunile la sistemul de răcire cauzează peste 40% din totalul defecțiunilor mașinilor. Aproape jumătate din defecțiuni nu s-ar fi produs cu un sistem de răcire care funcționează corespunzător.

Temperatura prea joasă sau prea ridicată a fluidului de răcire sau a motorului este responsabilă de aceste defecțiuni. În majoritatea cazurilor, defecțiunile la sistemul de răcire se datorează unui fluid de răcire inadecvat, de calitate slabă sau expirat.

Cu ajutorul serviciilor noastre, defecțiunile nedorite pot fi detectate din timp. Oferim:

  • Identificarea proceselor dăunătoare ascunse care nu pot fi detectate în mod obișnuit
  • reducerea sau eliminarea imobilizării și a întreruperii activității
  • costuri de mentenanță reduse
  • o mentenanță mai bine planificată și mai precisă
  • cicluri optimizate de schimbare a uleiului și a fluidului de răcire
  • o fiabilitate mai mare a vehiculelor și utilajelor dumneavoastră

 

Funcționarea diagnozei CoolCheck

Cum funcționează diagnoza fluidelor de răcire?

Obținem informații valoroase privind starea fluidului de răcire și a sistemului aferent în uz din rezultatele testelor fizice și chimice ale fluidului de răcire.

Pe baza acestor informații, tragem concluzii legate de funcționarea corespunzătoare sau necorespunzătoare a utilajului și de alegerea corectă sau incorectă a fluidului de răcire. Parametrii fizici și chimici ai fluidului de răcire se schimbă constant ca urmare a uzurii normale, astfel că se pot modifica sau accelera și mai mult în cazul utilizării incorect a sistemului sau a contaminării fluidului de răcire.

Pe baza rezultatelor acestei analize, putem îmbunătăți eficiența mentenanței. O cunoaștere mai bună a parametrilor fluidului de răcire facilitează în mod semnificativ evaluarea rezultatelor testului. Fără aceste informații însă, se pot face doar estimări.

Un proces complex în 4 pași

Prelevare

Prelevați o mostră de fluid din utilaj!

Pentru procesul de prelevare, vă oferim recipiente pentru prelevare, o pompă pentru prelevare manuală și un manual care descrie exact procesul de prelevare.

Transmiterea eșantioanelor

Notați datele identificatorului eșantionului și expediați-l!

Trimiteți recipientul cu eșantionul însoțit de o fișă de date.

Analiza

Testele fizice și chimice ale eșantioanelor se vor efectua la Laboratorul nostru MOL WearCheck, folosind instrumente speciale și rapide

Parametrii testați vor varia pentru fiecare tip de fluid de răcire. Click aici pentru mai multe detalii !

Opinia expertului

Experții noștri vor analiza rezultatele testelor.

Rezultatele testelor sunt transmise în termen de 72 de ore. Opinia expertului, expediataprin email, va include – la cerere – și recomandări privind mentenanța

Schimbările privind starea utilajului și a fluidului de răcire pot fi monitorizate cu ușurință, deoarece rapoartele vor prezenta de asemenea rezultatele ultimelor trei teste, pe lângă datele curente. Analizarea unui număr suficient de eșantioane va permite de asemenea ajungerea la niște concluzii generale, cum ar fi nevoia modificării practicilor de mentenanță, căutarea altor furnizori de piese de schimb etc.

Teste

Audituri generale și definirea speranței de viață

Aspectul exterior oferă informații temeinice legate de contaminarea fluidului de răcire și relevă procese chimice nedorite care au avut loc anterior.

Mirosul oferă informații utile legate de contaminarea fluidului de răcire și de o eventuală supraîncălzire anterioară a sistemului.

Capacitatea de neutralizare a acizilor este proporțională cu durata de viață teoretic rămasă a fluidului de răcire.

Indicele de refracție este strâns legat de concentrația de glicol, un parametru critic pentru fluidul de răcire.

Punctul de cristalizare și punctul de fierbere oferă informații directe privind limitele de temperatură ale utilizării fluidului de răcire.

Conductivitatea Ohm ajută expertul să își formeze o opinie corectă privind condiția fluidului de răcire și starea sistemului de răcire care ar putea fi mascată de alți parametrii.

Teste pentru detectarea coroziunii și deteriorării cavităților

Reducerea conținutului de nitriți și nitrați indică pierderea inhibitorilor de coroziune, cheie ai fluidului de răcire.

În cazul în care concentrația de elemente chimice a aditivilor scade la un nivel inacceptabil, acest lucru indică posibile defecțiuni chimice și mecanice ale sistemului de răcire și ale echipamentului de răcire.

Constatarea eventualelor discrepanțe în mentenanță

O concentrație prea mare de elemente chimice reprezintă o dovadă a prezenței sărurilor care cauzează duritatea apei și indică utilizarea apei de calitate inadecvată.

Un conținut redus de cloruri, sulfați și fosfor indică o curățare necorespunzătoare a sistemului de răcire, putând cauza defecțiuni.

Estarea coroziunii,a uzurii sistemelor de răcire și a unităților de racire principale cum ar fi motoarele și componentele acestora – răcitoare EGR, răcitoare cu aer, turboîncărcătoare și transmisii.

Dacă un fluid de răcire prezintă concentrații de elemente chimice ale materialelor cu structură metalică în sistemul de răcire și în echipamentul răcit mai mari decât cele obișnuite, înseamnă că se produce un proces de coroziune neregulat.

Laboratorul CoolCheck

Din 1997, laboratorul MOL WearCheck a devenit membru al WearCheck International, care cuprinde laboratoare mari de pe patru continente. Membrii fac schimburi regulate de experiență și de informații, asigurând astfel dezvoltarea continuă și actualizarea competențelor experților noștri.

 

Legături utile

Ask our experts!
Cristian Grigorescu

Inginer chimist
Specializare: lubrifiants

cgrigorescu@molromania.ro
Sunteţi interesat?
×