Utilizăm cookies pentru a îmbunătăți structura și conținutul paginilor noastre de internet, experiența ta ca vizitator și pentru a-ți transmite mesaje de publicitate cat mai relevante. Făcând click pe butonul "Accept" îți exprimi acordul cu politica de cookies a molromania.ro pe acest dispozitiv, în cazul în care setările tale nu le dezactivează.

ACCEPT
Facebook Linkedin Instagram

Invitație la ofertare din data de 08.03.2019

Invitație la ofertare

MOL Romania Petroleum Products S.R.L.
(„MOL Romania”)

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA OFERTARE

pentru achizitia serviciilor de proiectare (inclusiv obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor) si executie lucrari de constructii pentru bransament electric in vederea instalarii statiilor de incarcare electrica

PRINCIPII DE CONFIDENŢIALITATE

Această cerere de oferta este proprietatea exclusivă a Grupului MOL. Aceasta nu poate fi în nici un caz copiată, transmisă sau dezvăluită fără acordul scris şi expres al Grupului MOL. Prin acceptarea unei copii a acestui material, destinatarul se angajează să respecte condițiile impuse de acest document și să îl utilizeze exclusiv pentru a răspunde cererii de oferta înaintata de MOL.

1. SUBIECTUL INVITAŢIEI DE PARTICIPARE LA OFERTARE

1.1. MOL Romania Petroleum Products SRL denumită în continuare „Achizitorul”, solicită prin acest document participarea la un proces de competitiv de achiziție pentru prestarea serviciilor de proiectare (inclusiv obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor) si executie lucrari de constructii pentru bransament electric, in vederea instalarii statiilor de incarcare electrica pentru autoturisme. Acesta este un contract integrat care presupune prestarea de servicii de proiectare si ulterior executie lucrari de constructie pentru realizarea bransamentului la energie electrica pentru fiecare locatie in parte.
Puterea instalata a statiilor de incarcare electrica care urmeaza sa fie puse in opera este de 50kw.

Serviciile de proiectare includ: intocmirea documentatiei tehnice pentru obtinerea certificatului de urbanism, a avizului tehnic de racordare, a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare, a autorizatiei de construire precum si a oricaror documentatii tehnice (proiect tehnic, detalii de executie, documentatie cadastrala etc.) prevazute de legislatia incidenta, in vigoare in Romania la data prestarii serviciilor. Prestarea serviciilor de proiectare include obtinerea efectiva a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor necesare pentru realizarea bransamentului electric. Serviciile se vor considera receptionate la momentul predarii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor catre MOL Romania in calitate de beneficiar.
Componenta de proiectare include si intabularea constructiei realizate de MOL Romania.
Lucrarile de constructii se vor realiza pe baza documentatiilor tehnice intocmite de proiectant, in vederea realizarii bransamentului la reteaua de energie electrica.

Fiecare ofertant va avea posibilitatea de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre loturile de statii de distributie carburanti mentionate mai jos:

Lot 5 – Ploiesti 3 - DN1 KM 63+0, Ploiesti, jud Prahova
Lot 8 – Buzau Maracinei - DN 2, KM. 116+300, Comuna Maracineni, Jud. Buzau
Lot 9 – Focsani 2 - Bdul Bucuresti T86/T440, Focsani
Lot 10 – Pitesti 3 - Autostrada Bucuresti-Pitesti, km 80, jud Arges
Lot 11 – Pitesti 4 - DN 65B km 3+721, Pitesti , jud arges
Lot 12 – Corbii Mari - Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, Km.49+280 stanga, Jud. Dambovita
Lot 13 – Sibiu 5 (iesire Medias) - Calea Surii Mari F.N., Sibiu , jud. Sibiu,
Lot 14 – Deva - DEVA, DN7 CALEA ZARANDULUI
Lot 15 – Sebes 1 - str. Drumul Sibiului fn, jud. Alba
Lot 16 – Ludus - Republicii 58, Jud Mures
Lot 17 – Sibiu 4 - sat vestem comuna selimbar, jud sibiu
Lot 18 – Turda 1 (pentru aceasta locatie este emis ATR) - Str. Stefan Cel Mare nr .22, Turda
Lot 19 – Arad 3 - Calea Aurel Vlaicu nr.244-246, Arad
Lot 20 – Timisoara 8 - Sat Dumbravita, str. Bela Batok fn, Jud Timis
Lot 21 – Alba Iulia 1 - str. A. I. Cuza nr.4, jud Alba

NOTA: In cadrul ofertei si/ sau documentele intocmite de ofertanti va fi mentionat in mod clar lotul pentru care se face ofertarea. Acolo unde ofertantul doreste sa depuna oferta pentru unul sau mai multe loturi, acesta va intocmi cate o oferta pentru fiecare lot in parte.
Se va incheia un contract de proiecte si executie lucrari de constructie aferente bransamentului la energie electrica, cu fiecare Ofertant in parte, incluzand informatiile cu privire la lotul/ loturile pentru care a depus oferta Acolo unde un ofertant este declarat castigator pentru mai multe loturi se va incheia un singur contract pentru toate loturile.

1.2 Obiectivul acestei invitații la ofertare este selectarea unui/ furnizor pentru serviciile de proiectare si lucrarile de constructie anterior menționate, pentru fiecare lot in parte.

Procesul de licitatie va fi împărțit in doua etape:

 1. Precalificarea –administrativă și tehnică – companiile vor fi evaluate din punct de vedere al experienței, al stabilității financiare; al îndeplinirii condițiilor tehnice solicitate. Termenul limită pentru prezentarea ofertei în cadrul acestei etape este de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii invitație pentru participarea la cererea de oferte, ora 17.00. Ofertele și documentele suport vor fi depuse on-line până la ora și data limită indicate în prezenta invitație. După expirarea termenului de depunere a ofertetelor Ofertantul nu va mai avea posibilitatea de a încărca oferta on-line, evenimentul fiind închis. Ofertele depuse prin alte mijloace vor fi respinse.
  In cadrul acestei etape operatorii economici interesati sunt incurajati sa viziteze amplasamentul investitiei. Aceasta activitate poate fi realizata de luni pana vineri in intervalul orar 10.00 - 16.00 cu notificarea in prealabil a MOL Romania cu privire la data si ora la care va avea loc vizita la fata locului si persoana desemnata. Persoana de contact din partea MOL Romania este:

  Suciu Catalina: Network Development Assistant
  Telefon: 0799 913 892
  e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 2. Evaluarea ofertelor financiare – companiile care vor fi selectate in prima etapa vor forma lista de companii cărora li se va solicita depunerea ofertei de preț. Detaliile privind întocmirea Ofertei de Preț se vor comunica firmelor precalificate in aceasta a doua etapa.
  Termenul limita pentru depunerea ofertelor de pret în cadrul etapei II a procedurii de cerere de ofertă va fi de 3 zile lucrătoare de la data transmitetii invitației de transmitere a ofertei financiare, ora 17.00.
  Aceasta etapa se va derula in 2 faze: depunerea ofertei initiale de pret si etapa finala de licitatie electronica.
  Operatorii economici a caror oferte au fost acceptare de MOL ca urmare a finalizarii etapei de evaluare a ofertelor financiare vor participa la o ultima etapa de licitatie electronica, desfasurata in cadrul sistemului eBiding.
  Vor fi invitati sa participe la etapa de ofertare electronica doar acei ofertanti a caror oferta financiara initiala a fost declarata acceptata.
  Etapa finala de licitatie electronica se va organiza doar pentru pretul ofertei.

Prin prezenta invitație, MOL Romania Petroleum Products SRL va invita sa participați la prima etapa a procesului de selecție - Precalificarea administrativă și tehnică.

1.3. Valoarea MAXIMA estimată a achiziției: o valoarea totala de 277.353.9 euro fără TVA pentru servicii de proiectare si 900.000 euro fără TVA pentru execuția lucrărilor de constructie (atat pentru componenta de lucrari executate pana la limita de proprietate cat si pana la punctul de racordare), impartita pentru fiecare lot in parte dupa cum urmeaza:

Servicii de proiectare, avizare, PM/ lot Executie lucrari de constructie pentru bransament electric/ lot
18.490.26 euro fără TVA 60.000 euro fara TVA

Observatii:

 1. Serviciile de proiectare vor fi platite dupa predarea fiecarei etape de proiectare in parte. Aceasta componenta a contractului include si etapa de obtinere a ATR-ului.
 2. Valoarea estimata nu include costul aferent postului TRAFO, acolo unde in cadrul ATR-ului se va solicita realizarea acestuia. Dupa emiterea ATR-ului si analiza solutiei tehnice dispuse de distribuitorul de energie electica se vor realiza demersurile necesare pentru alocarea fondurilor suplimentare pentru realizarea postului TRAFO.
 3. De asemenea, in cazul in care componenta de lucrari dintre limita de proprietate si punctul de racordare va depasi valoarea maxima estimata pentru executia lucrarilor, asa cum este mentioant mai sus, pe baza ATR-ului, proiectantul va adresa o solicitare catre MOL Romania in vederea suplimentarii valorii pentru aceasta componenta.
 4. Valoarea estimata nu include taxele necesare pentru emiterea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor si autorizatiilor, taxe care vor fi platite in mod direct de MOL Romania in calitate de beneficiar. In perioada de implementare a contractului MOL Romania va imputernici proiectantul astfel incat acesta sa poata reprezenta entitatea in relatia cu institutiile relevante, inclusiv pentru plata taxelor/ tarifelor necesare pentru emitarea avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, care vor fi ulterior decontate de MOL Romania.
 5. Pentru componenta de PROIECTARE - In cadrul ofertei financiare (etapa II – evaluarea ofertelor financiare), ofertantii vor prezenta un centralizator de preturi in care vor mentiona costul aferent fiecarui proces principal, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul Anexei 12 – specificatii tehnice. MOL Romania va accepta emiterea facturilor aferente serviciilor prestate, pentru fiecare proces principal in parte.
 6. Pentru componenta de EXECUTIE LUCRARI, MOL Romania va plati facturi emise periodic de catre executant, pe baza situatiilor de lucrari verificate si avizate de dirigintele de santier si acceptate la plata de catre MOL Romania.

Punerea in funcțiune a statiilor de incarcare a stațiilor de încărcare electrica se va face in comun de către furnizorul de stații de încărcare si executantul lucrărilor de construcții si branșament electric.

Pentru a spriji operatorii economici interesati de aceasta procedura MOL Romania pune la dispozitia acestora documentatia tehnica existenta, inclusiv avize si acorduri obtinute de aceasta, pana la data lansarii procedurii de achizitie.

Având in vedere ca dimensiunea documentatiei tehnice nu permite incarcarea acesteia pe site, operatorii economici interesati sunt rugati sa formuleze o solicitare expresa catre responsabilul de achizitie din partea MOL Romania pentru a intra in posesia documentatiei.

In cadrul pachetului de documente se poate regasi pentru fiecare lot in parte propunerea de amplasare a statiei de incarcare electrica (marcata distinct pe planul de amplasament) pentru fiecare lot in parte.
Punctam faptul ca la data lansarii acestei proceduri de achizitie MOL Romania a facut o analiza prealabila de amplasament a statiilor de incarcare pentru fiecare amplasament in parte. In etapa de inceput a componentei de proiectare operatorii economici au obligatia sa valideze solutia de amplasament propusa de MOL Romania prin raportare la normativele aplicabile si dupa caz sa propuna noi amplasamente in interiorul statiei daca acest lucru este necesar. Aceasta activitate se va realiza de catre ofertanti in cadrul etapei de ofertare (inclusiv prin vizitarea amplasamentului) cat si ca activitate de pregatire a contractului astfel incat la data emiterii ordinului de incepe a serviciilor amplasamentul sa fie validat.
Din componenta de executie lucrari face parte si amenajarea a 2 locuri de parcare care apartin de statia de incarcare electrica conform urmatorului layout:

Codul de culoare este RAL5015 cu o margine de 10 cm alba.

1.4. Durata contractului: de la data semnării contractului până la 31 decembrie 2020 sau pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, semnat de toate partile implicate.
Se estimează că stațiile de încărcare pentru loturile care fac obiectul aceste achiziții vor fi puse in funcțiune pana la 31 decembrie 2019. MOL Romania in calitate de achizitor va emite un ordin de incepere a contractului pentru fiecare lot/ contract in parte care va fi insotit de toate documentele solicitate de operatorul economic declarat castigator pentru fiecare lot in parte. In acelasi timp, operatorul economic declarat castigator are obligatia de a adresa in scris solicitarea de documente in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data semnării contractului

1.5. Principii care stau la baza prezentei proceduri de achiziției

 1. Principiul transparenței – presupune aducerea la cunoștința publicului a informațiilor referitoare la procedura de achiziție, cât și cele referitoare la rezultatul acesteia, astfel încât toți operatorii economici existenți pe piață să poată participa la competiție, asigurându-se în acest fel asigurarea concurenței.
 2. Principiul nediscriminării - presupune întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea condițiilor pentru consurența reală, indiferent de naționalitate. Astfel, toți operatorii economici vor avea șansa de a depune ofertă și de a obține contractul de achiziție. Orice modificare a condițiilor prezentate în această invitație va fi comunicată în timp util și în mod unitar tuturor operatoriloe economici care și-au exprimat interesul / intenția de a depune ofertă.
 3. Principiul tratamentului egal – presupune stabilirea de reguli, cerințe și criterii identice pentru toți operatorii economici.
 4. Principiul recunoașterii reciproce – presupune acceptarea de către MOL în cadrul procedurii de achiziție, a tuturor produselor, serviciilor și lucrărilor oferite în mod egal pe piața comună a Uniunii Europene. Acest lucru presupune inclusiv acceptarea oricăror documente doveditoare, certificate și calificări profesionale/ diplome emise de orice stat membru al uniunii.
 5. Principiul proporționalității – presupune asigurarea unei relații de corespondență cantitativă și calitativă între necesitatea achizitorului, obiectul contractului și cerințele de îndeplinit pentru atribuire acestuia.
 6. Principiul asumării răspunderii – presupune că sunt aduse în prim plan sarcinile și responsabilitățile persoanelor implicate în procesul de achiziție, urmărindu-se asigurarea profesionalismului, imparțialității, independenței și eficienței deciziilor adoptate pe parcursul derulării întregului proces.
 7. Principiul eficienței utilizării fondurilor publice – presupune obligația achizitorului de a aplica procedura de achiziție prin folosirea unui sistem de concurență liberă și prin utilizarea de criterii economice pentru atribuirea contractului, care să reflecte avantajele de natură economică ale ofertelor, în vederea obținerii raportului optim între calitate și preț precum și obținerea de valoare pentru banii investiți.
 8. Principiul economicității – prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu mentinerea calității corespunzătoare a acestora.
 9. Principiul eficienței – presupune realizarea unui raport optim între resursele utilizate și rezultatele așteptate.
 10. Principiul eficacității – vizează gradl de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, pentru obținerea rezultatelor așteptate.

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA PROCESUL DE SELECTIE

2.1.Ofertarea în cadrul ambelor etape a acestei proceduri de cerere de ofertă se va realiza on-line, prin intermediul sistemului electronic de oferta a MOL (mol.eeebid.com), disponibil la adresa https://mol.esourcing.molgroup.info/ql/home_custom/index.php. În acest sens, ofertanții care nu sunt înregistrați în sistemul MOL de ofertare vor realiza toate demersurile necesare înregistrării până la data și ora limită de depunere a ofertelor. Atragem atenția asupra faptului că pentru a se realiza înregistrarea în sistem operatorii economici interesați trebuie să adresese o cerere către MOL Romania pentru trasmiserea invitației de înregistrare respectiv pentru acordarea accesului.
Toţi ofertanţii vor completa şi transmite Chestionarul de precalificare (Anexa nr. 6), atât in format editabil, cat si scanat, semnat si stampilat. Calificarea din punct de vedere juridic si financiar, așa cum este detaliat în prezenta invitație, este obligatorie pentru a putea participa la etapa a 2 a acestei proceduri de achiziție. MOL Romania va transmite solicitari de clarificare ofertantilor, in vederea obtinerii de detalii sau explicitari cu privire la documente depuse sau la informatiile rezultate din oferta depusa.

2.2. Ofertanţii vor completa şi transmite nexa nr. 4 – Declarație de acceptare termeni si condiții ‚eeebid.com’

2.3. Un Ofertant nu poate înainta decât o singură ofertă/ lot. Nu se acceptă oferte diferite din partea unui ofertant în nume propriu şi, în acelaşi timp, ca membru al unui consorţiu sau ca şi subcontractor.

2.4. Operatorii economici interesati se pot asocia pentru a depune oferta comuna si isi pot folosi in comun resursele atat pentru indeplinirea cerintelor de calificare si selectie cat si pentru indeplinirea contractului. In acest sens, ofertantii vor depune in prima etapa (precalificarea – administrativă și tehnică) acordul de asociere in care vor descrie activitatile/ partile din contract pe care fiecare operator economic le va realiza. Acordul de asociere depus in prima etapa a procesului de ofertare va contine doar distributia activitatilor intre operatorii economici care se asociaza pentru realizarea contractului precum si alocari procentuale, nu si valori aferente activitatilor realizate. Valorile urmeaza sa fie prezentate in a doua etapa a procesului de ofertare.

2.5. Ofertantul nu poate cere Achizitorului decontarea cheltuielilor prilejuite de întocmirea ofertei și participarea la procesul de selecție. Toate costurile ocazionate de pregătirea ofertei şi de participare la procesul de selecţie vor fi suportate de Ofertanţi.

2.6. Ofertantul este îndreptățit să contacteze MOL România doar prin următorii reprezentanţi ai Achizitorului în legătură cu invitaţia de participare la selecție sau cu selecţia însăşi:
Rozalia Ferenczi, Analist Achiziţii (Retail Stream Leader), telefon: +40 720 720944, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Întrebările vor fi adresate doar prin intermediul sistemului eBidding, prin selectarea evenimentului și accesarea paginii „Spațiu de lucru”, secțiunea „Mesaje”, iar răspunsurile se vor transmite în acelaşi fel. MOL va transmite răspunsurile la solicitările de clarificare către toți operatorii economici interesați, asigurându-se astfel respectarea principiilor transparenței, nediscriminării și a tratamentului egal.

3. DESFĂSURAREA SELECŢIEI

1) Sesiunea de întrebări si răspunsuri este deschisă începând cu data primirii invitaţiei şi până la data de 25.03.2019, ora 17:00. Operatorii economici interesați pot adresa solicitari de clarificare cu cel mult 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor urmand ca MOL Romania sa raspunda cu cel putin 1 zi inainte de data de depunere a ofertelor.

2) Oferta va fi transmisă doar prin sistemul eBidding, accesând link-ul http://mol.eeebid.com
Termenul limită pentru plasarea ofertelor este menționat în sistemul eBidding, în pagina „Spațiu de lucru”, secțiunea „Evenimente”.

3) In urma evaluării administrative și tehnice conform primei etape a procedurii de cerere de oferta (precum si a raspunsurilor la solicitarile de clarificare, dupa caz), firmele vor fi anunțate daca sunt sau nu calificate pentru etapa următoare.

4) Firmele care se vor califica pentru următoarea etapa (Oferta de Preț) vor primi detaliile pe baza cărora se va transmite oferta de pret.

5) Vor urma evaluarea financiara a ofertelor de preț transmise precum si faza finala de licitatie electronica.
ATENTIE!
Ofertele de preț mai mari decât valoarea estimata a acestui contract (asa cum este menționat in prezenta documentație) vor fi respinse.

6) Transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de achiziție, comunicarea ofertei câștigătoare si semnarea contractului de servicii de proiectare si executie lucrari de constructii.

4. CONŢINUTUL OFERTELOR

Ofertele vor fi depuse în limba română sau limba engleza.

Capitolul I – Date generale şi documentaţii
Ofertantii vor trimite:
4.1 Scrisoare de înaintare – semnată de reprezentantul legal al societăţii sau de o persoana împuternicită ȋn mod valabil, care să reprezinte societatea în procesul de achiziție – care să conţină următoarele date:
    - numele Ofertantului;
    - adresa sediului social;
    - nr. de telefon, nr. de fax adresa de e-mail atât pentru sediu cat si pentru filiale;
    - nr. de telefon, nr. de fax, numele şi telefonul persoanei împuternicite să acţioneze ȋn numele ofertantului, să semneze toate documentele ofertei, să negocieze condiţiile tehnice şi comerciale, să încheie contractul.
In cazul ȋn care persoana împuternicită este alta decât reprezentantul legal al societăţii, Ofertantul va trimite şi documentul (împuternicirea) ȋn baza căruia i se acordă dreptul de reprezentare.

Pentru scrisoarea de înaintare Ofertantul poate folosi antetul societății, nu este impus un format anume.

4.2 Prezentarea generală a societăţii;

4.3 Certificat de atestare fiscala emis de autoritățile competente din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale pentru sediul social și toate punctele de lucru, scadente la data depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4.4 Copie a Certificatului de înregistrare a companiei (CUI)

4.5. Certificat constatator detaliat (inclusiv furnizare informații) emis cu maxim 30 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

4.6 Declaraţia Ofertantului (Anexa nr. 1) semnata şi ştampilata;

4.7. Declaraţia de confidențialitate (Anexa nr. 2), ataşata, semnata şi ștampilată de către Ofertant;

4.8 Fisa de date a Ofertantului (Anexa nr. 5) semnata si stampilata

4.9 Check-list-ul completat, semnat si stampilat (Anexa nr. 14)

4.10. Declarație privind evitarea confictului de interese completata de ofertant si subcontractant, după caz (Anexa nr. 3)

4.11 Confirmarea acceptării condițiilor contractuale. Operatorii economici pot formula propuneri de modificare a contractului in cadrul Anexei nr. 10, privind acceptarea conditiilor contractuale ale MOL Romania, in momentul depunerii ofertei.
NOTA:
Din documentația de achiziție face parte si modelul de contract de achiziție care va fi încheiat cu ofertantul declarat câștigător. Pentru a respecta principiile care guverneaza aceasta procedură de achiziție, solicităm operatorilor economici interesați să formuleze solicitări de modificare a clauzelor contractuale in cadrul Anexei 10. La data depunerii ofertei, acestia pot anexa modelul de contract in format word cu propunerile de modificare marcate distinct. MOL își rezervă dreptul de a nu accepta modificări care sunt în dezavantajul acesteia și care vor fi incluse de ofertanți în Anexa 10 – Declarație acceptare contract.

4.12 În cazul în care sunt implicaţi subcontractori, ofertantul va indica numele şi adresa subcontractorilor pe care acesta intenţionează să-i angajeze în executarea contractului, indicând, de asemenea, serviciile/ activitatile/ lucrarile realizate de aceştia. Subcontractorii pot fi angajaţi doar după obţinerea consimțământului scris al MOL Romania. Anexa nr. 8 se va completa de către fiecare subcontractor in parte. In cazul in care NU vor fi implicați subcontractori, va rugam sa specificați acest aspect într-o declarație semnata si stampilata.

NOTA: Cerintele mentionate in Capitolul I – Date generale şi documentaţii sunt CERINTE MINIME SI OBLIGATORII pentru toti operatorii economici interesati de a participa la procedura de achizitie. Acestea vor fi respectate intocmai.

Capitolul II: Partea Tehnică
Ofertantul isi va redacta oferta astfel incat aceasta sa contina toate datele si informatiile necesare Achizitorului pentru a evalua ofertele primite. Oferta va include urmatoarele:
Cerințe minime de calificare și selecție care trebuie îndeplinite de ofertanți:

4.13 Capacitatea de exercitare a activității profesionale – ofertanții vor prezenta un certificat constatator detaliat (inclusiv furnizare informații) emis cu maxim 30 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor din care să rezulte că acesta are un cod CAEN înregistrat care îl autorizează să realizeze acest contract. Cerinta este valabila atat pentru serviciile de proiectare cat si pentru executia de lucrari de constructie pentru bransament la reteaua de energie electrica.

4.14 Experiență în execuția de contracte similare: se solicită prezentarea a minim 3 referințe pentru contracte de proiectare si executie lucrari de constructie aferente bransamentelor la reteaua de energie electrica, contracte executate in ultimii 5 ani de zile, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta 3 referinte pentru servicii de proiectare si 3 referinte pentru executie lucrari de contructie pentru bransament electric.

Referintele vor contine cel putin urmatoarele informatii: numele beneficiarului, descrierea serviciilor prestate, perioada contractuala, persoana de contact si număr de telefon; Aceste informatii pot si transmise si sub forma de tabel.

ATENTIE!!!
In cazul transmiterii referintelor, va rugam sa obtineti acordul prealabil al persoanei de contact. Ofertantul va transmite persoanelor desemnate ca si persoane de contact informarea si consimtamantul prevazute in Anexa nr. 15, in care se va mentiona faptul ca in vederea obtinerii referintelor si-au dat acordul prealabil in acest sens.

MOL Romania va solicita informatii de la beneficiarii/ clientii ofertantilor, pentru care acesta va prezenta informatiile solicitate, privind urmatoarele:

Ofertantul a obtinut in termenul legal certificatul de urbanism si avizul de amplasament (construire)?
Care a fost durata media de obtinere a unui Aviz Tehnic de Racordare?
Care a fost durata media de obtinere a unui Aviz de Construire?
Care a fost durata medie de obtinere a unui Certificat de Urbanism?
Care a fost durata media de obtinere a unui Aviz de Amplasament?
Care a fost durata medie de obtinere a unei Autorizatii pentru Construire?
Sunteti multumiti de colaborarea avuta cu Ofertantul?
Ce calificativ acordati Oferantului: Nesatisfacator; Satisfacator; Foarte Bine

NOTA: In cazul in care in urma solicitarilor de referinte despre Ofertant, acesta din urma NU primeste calificativul “Satisfacator” sau “Foarte Bine” din partea colaboratorilor sai, MOL Romania isi rezerva dreptul de a descalifica Ofertantul din procesul de achizitie.

Toate raspunsurile telefonice primite ca si referinte despre Ofertant, vor fi insemnate de catre MOL Romania intr-o minuta.

4.15 In cazul in care ofertantul nu va inainta referintele solicitate la punctul 4.14 acesta va transmite o declaratie privind confirmarea faptului ca in ultimii 5 ani de zile (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) a executat cel putin 3 contracte similare pentru pentru servicii de proiectare si 3 contracte similare pentru executie lucrari de contructie pentru bransament electric. In declaratie vor fi mentionate următoarele informații minime: numele companiei beneficiare, perioada de execuție a contractului, data de finalizare a contractului (respectiv data procesului verbal de receptie a serviciilor si/ sau a procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor), valoarea contractului, denumirea obiectivului de investitie..

NOTA:
In cazul in care Ofertantul a derulat mai mult de 3 contracte similare pentru serviciile de proiectare si executie lucrari de construire pentru realizarea bransamentelor la energie electrica, realizate in ultimii 5 ani, conform celor mentionate mai sus (cerinta minima de calificare), acesta reprezinta un avantaj și se va puncta suplimentar.

4.16 Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de atestare profesionala in conditiile legii, in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acestui contract. In acest sens, operatorii economici inregistrati in Romania vor prezenta in cadrul ofertei copie dupa documente justificative, conform prevederilor legale in vigoare, aplicabile acestui sector, in timp ce operatorii economici rezidenti in alte tari vor prezenta documente justificative echivalente, emise in tara de rezidenta.
Standardele si normele in vigoare in Romania reprezinta un nivel al cerintei ce trebuie sa fie intotdeauna indeplinit. In acest sens, pana la data emiterii ordinelor de incepe de contractului pentru cele 2 componente (componanta de proiectare respectiv componenta de executie lucrari) ofertantii declarati castigatori vor prezenta documentele justificative prin care sa faca dovada ca au dreptul si autorizarile necesare pentru realizarea acestui contract, avand in vedere prevederile legale in vigoare, aplicabile acestui contract.
Pentru realizarea contractului este necesara alocarea unei echipa de implementare formata dintr-un proiectant sef/ sef de proiect si un responsabil de executie a lucrarilor. Ofertantul va nominaliza echipa de implementare în cadrul ofertei și va anexa ofertei CV-uri si documente suport (inclusiv diplome, certificări, autorizări etc.) prin care sa facă dovada că deține personalul necesar pentru buna implementare a acestui contract.

Nota: In cazul in care un Ofertant va depune oferta pentru mai multe loturi, se va accepta nominalizarea unei singure echipe de implementare formata dintr-un proiectant sef/ sef de proiect si un responsabil de executie a lucrarilor, valabila pentru toate loturile.

Pentru lucrarile de constructii, Ofertantul va transmite lista persoanelor dedicate MOL Romania si care detin de asemenea si autorizatii ANRE pentru executia lucrarilor de constructie pentru realizarea bransamentului la energie electrica (proprii sau ale subcontractorilor).

4.17 Capacitate financiara: din formularul privind capacitatea financiară a ofertanților (Anexa 6) trebuie să rezulte că ofertantul are capacitatea de a susține execuția contractului, din punct de vedere financiar.
NOTA: Acolo unde este necesar achizitorul va solicita ofertantului declarat câștigător, la momentul semnării contractului de furnizare, prezentarea unui instrument de garantare emis în condițiile legii de o banca sau o societate de asigurări prin care să garanteze execuția contractului. Instrumentul de garantare va fi emis pentru o valoare maximă echivalentă cu 10% din valoarea estimativa a contractului fără TVA.

4.18 Confirmarea acceptării unui termen de depunere a documentației in vederea obținerii certificatului de urbanism de maxim 7 zile calendaristice de la data comenzii MOL Romania.
NOTA: Nu se vor accepta oferte cu termen de depunere a documentației in vederea obținerii certificatului de urbanism mai mare de 7 zile calendaristice.

4.19 Confirmarea acceptării unui termen de depunere de maxim 7 zile calendaristice pentru obtinerea avizelor mentionate in certificatul de urbanism de la data obtinerii acestuia din urma.
NOTA: Nu se vor accepta oferte cu termen de depunere a documentatiei in vederea obtinerii avizelor mentionate in certifcatul de urbanism mai mare de 7 zile calendaristice.

4.20 Confirmarea acceptării unui termen de depunere a documentatiei in vederea obtinerii Avizului de Amplasament de maxim 7 zile calendaristice de la data comenzii.
NOTA: Nu se vor accepta oferte cu de depunere a documentatiei in vederea obtinerii Avizului de Amplasament mai mare de 7 zile calendaristice.

4.21 Confirmarea acceptării unui termen de depunere a documentației necesare in vederea obținerii autorizației de construcție de maxim 7 zile calendaristice de la data obținerii ultimului aviz sau a ultimei autorizatii si preluarea documentației de la Project managerul MOL Romania.
In cadrul acestei etape proiectantul are si obligatia elaborarii proiectului tehnic, in conformitate cu prevederile elgale in vigoare, care va fi pus la dispozitia constructorului pentru executia lucrarilor de constructii necesare pentru realizarea bransamentului la energie electrica.
Durata de executie a lucrarilor de construire va fi propusa de proiectant in functie de complexitatea lucrarilor si va fi agreata de MOL Romania dar se avea in vedere o perioada maxima de executie de 6 luni de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor.
NOTA: Nu se vor accepta oferte cu termen de o depunere a documentației necesare in vederea obținerii autorizației de construcție mai mare de 7 zile calendaristice.

4.22 Confirmarea acceptarii unui termen de maxim 5 zile calendaristice pentru realizarea masuratorilor si lucrarilor de cadastru/ topometrie, necesare pentru intabularea constructiei, dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor. De asemenea, ofertantul va specifica clar in oferta care este termenul asumat pentru finalizarea lucrarilor de intabulare a contructiei si emiterea extrasului de carte funciara pentru obiectivul construit.

Ofertantul va confirma acceptarea transmiterii catre MOL a cel putin 2 rapoarte de activitate pentru intreaga perioada de implementare a contractului, dupa cum urmeaza:

 • Primul raport va fi intocmit la momentul emiterii autorizatiei de construire care va contine in maniera detaliata toate activitatile realizate pentru obtinerea acestuia si o descriere a etapelor viitoare pana la finalizarea lucrarilor si semnarea procesului verbal de receptie
 • Al doilea raport va cuprinde informatii referioare la stadiul final al proiectului, intocmit la finalizarea lucrarilor si dupa predarea acestora.

4.22 Declarație oficiala semnata si stampilata in care se specifica faptul ca Ofertantul este de acord cu acordarea unei garantii de minim 2 ani, incepand de la data semnarii procesului verbal de receptie finala, pentru lucrarile de constructii si instalatii electrice.

4.23 Operatorii economici vor detalia in cadrul ofertei capacitatea tehnica pe care o va asigura in perioada de implementarea a contractului pentru a respecta integral specificatiile tehnice mentionate in Anexa nr. 12 . Vor fi prezentate in acest sens informatii cu privire la:
    - echipamente IT puse la dispozitie pentru executia contractului;
    - software de proiectare/ management de contract utilizat, daca este cazul;
    - utilaje, echipamente tehnologice etc.;
    - echipa tehnica specializata etc,
NOTA: Lista prezentata mai sus nu este limitativa, ofertantul isi poate adapta oferta tehnica asa cum considera de cuviinta.
De asemenea, simpla confirmare a indeplinirii specificatiilor tehnice a MOL Romania (asa cum sunt acestea detaliate in Anexa 12 ) nu va fi acceptata de MOL ca fiind conforma. Ofertantul trebuie sa ofere detalii privind modalitatea prin care acesta va indeplini specificatiile tehnice solicitate in prezenta documentatie.
Ofertantii vor prezenta in oferta tehnica metodologia de implementare a contractului si va justifica (acolo unde un ofertant depune oferta pentru mai multe loturi sau face parte din consortii care depun oferta pentru mai multe loturi) care este capacitatea tehnica, operationala si financiara pe care o are, astfel incat din metodologia de implementare a proiectului sa rezulte in mod clar ca acesta are capacitatea de a executa mai multe contracte in acelasi timp.

ATENTIE:
Avand in vedere ca la data demararii procedurii de achizitie nu se cunosc listele de cantitati pentru lucrarile de constructie care urmeaza a fi executate de prestator (acestea urmand a fi intocmite in cadrul etapei de proiectare), acesta trebuie sa realizeze toate demersurile necesare pentru a intelege complexitatea lucrarilor si de a detalia in cadrul ofertei modalitatea in care acesta va implementa contractul care face obiectul acestei documentatii.

Plata serviciilor prestate se va realiza pentru fiecare faza de proiectare in parte, in baza procesului verbal de predare – primire semnat cu MOL Romania.
Ofertantii vor exclude din oferta proprie, pentru componenta de proiectare, acele activitati care au fost realizate deja de MOL Romania. Spre exemplu, daca pentru unul din loturi este emis deja certificatul de urbanism (conform documentelor puse la dispozitie de MOL Romania) ofertantul nu va mai oferta aceasta etapa pentru lotul respectiv.

4.26 Ofertantii vor mentiona pentru fiecare faza a proiectului (conform celor mentionate in Anexa 12), termenele estimative de implementare respectiv de executie. Eventualele mentiuni ale ofertantilor se vor realiza in sectiunea de observatii din Anexa 12.

NOTA:
MOL Romania va pune la dispozitia ofertantului declarat castigator documentele relevante pe care le detine deja, in vederea prestarii acestui contract. Mentionam ca investitia care se va realiza ca urmare a incheierii contractelor care fac obiectul aceste achizitii se realizata in cadrul statiilor de carburanti MOL Romania, statii care functioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4.30 Declaratia privind acceptarea propunerii de contract sau modificarile propuse la acesta (cu track-changes) – Anexele nr. 9 si 10. Toate eventuale modificari propuse la contract vor fi mentionate in cele 2 Anexe care fac parte din oferta. MOL își rezervă dreptul de a nu accepta modificări care sunt în dezavantajul acesteia și care vor fi incluse de ofertanți în Anexa 10 – Declarație acceptare contract.

4.31 Declaratia semnata si stampilata cu privire la faptul ca Ofertantul a luat la cunostiinta si ca va respecta, atat acesta din urma, cat si Subcontractorii, Anexele HSE pentru risc mediu si ridicat, ce vor fi atasate la contract.

4.32 Declaratie semnata si stampliata ca ofertantul (in eventualitatea in care acesta este declarat castigator) se obliga să se asigure că există o persoană desemnata din partea Ofertantului care răspunde la telefon în regim non stop (24 h/24, 7 zile/7).

Va rugam sa nu completati preturi in contract!

NOTĂ privind încărcarea ofertei în sistemul informatic:

Anexele menționate mai sus:
    - vor fi descărcate din pagina “Negociere - Documente”;
    - vor fi completate cu datele solicitate mai sus, vor fi semnate și stampilate;
    - vor fi încărcate în secțiunea „Documente”, iar la “Referință chestionar” se va selecta “Ofertă tehnică”.

Documentele/informațiile solicitate la capitolul 4 – Continutul Ofertelor, semnate și ștampilate corespunzător, vor fi încărcate în secțiunea „Documente”, iar la “Referință chestionar” se va selecta “Ofertă tehnică”.

Vă rugăm să nu includeți prețuri în oferta tehnică. Ofertanții care nu vor respecta această solicitare pot fi descalificați.

5. DESCALIFICAREA UNEI OFERTE
Oferta nu e luată în considerare dacă:
    - Ofertantul nu a transmis toate informatiile solicitate de catre MOL Romania in cadrul Invitatiei la licitatie si cele mentionate in Anexa nr.14 (check-list) si/ sau nu face dovada indeplinirii cerintelor minime, asa cum sunt acestea solicitate in prezentul document.
    - ofertantul a atasat in partea tehnica a selecției de oferte/ documente ce conțin preturi
    - nu corespunde condiţiilor şi termenilor specificaţi în Invitaţia de participare la licitaţie sau celor din documentaţia de licitaţie.
Invalidarea Ofertei va fi menţionată în procesul verbal. Ofertantul care a prezentat o ofertă invalidată nu poate participa la fazele ulterioare ale licitaţiei.

6. ÎNAINTAREA OFERTELOR 6.1. Ofertele semnate corespunzător, vor fi înaintate doar prin sistemul eBidding, accesând link-ul http://mol.eeebid.com

Termenul limită pentru plasarea ofertelor este menționat în sistemul eBidding, în pagina „Spațiu de lucru”, secțiunea „Evenimente”.

După expirarea termenului nu veți mai putea plasa/depune oferta.

Modul de utilizare a sistemului eBidding este descris în „Manualul pentru Furnizori in limba romana”, ce poate fi accesat în sistem, în pagina „Negociere”, secțiunea „Documente”.

Vă atragem atenția asupra faptului că nu puteți depune oferta dumneavoastră în sistemul eBidding dacă nu completați chestionarul aflat în pagina „Negociere”, “Oferte/ Cotații”, secțiunea „Listă Chestionare”.

NOTĂ: Pentru depunerea/publicarea ofertei către achizitor (MOL România) trebuie să apăsați butonul „Salvează și Publică”, din pagina „Negociere - Evenimente” (doar prin apăsarea butonului „Salvare” oferta dumneavoastră NU va fi depusă; prin apăsarea butonului „Salvare” salvați toate datele completate până la acel moment, dar nu publicați/depuneți oferta către achizitor).

Aceste două butoane sunt întotdeauna active în perioada de Plasare a ofertei; acestea vor deveni inactive după terminarea acestei perioade.

Confirmarea că ați salvat datele completate/documentele încărcate până la acel moment va apărea ca un mesaj în interiorul unei ferestre sub forma: “Oferta salvată. Pentru a plasa oferta curentă, apăsaţi butonul Salvare şi Publicare!”

Confirmarea că ați depus/plasat oferta către achizitor (MOL România) va apărea ca un mesaj în interiorul unei ferestre sub forma: “Oferta a fost plasată!”.

ATENTIE!
Nu încărcați în partea tehnică fișiere ce conțin prețuri, deoarece acest fapt atrage după sine descalificarea Ofertantului.

6.2. Angajamentul asumat prin ofertă: Ofertantul își păstrează oferta valabilă până la data semnării contractului.

7. SESIUNEA DE DESCHIDERE A OFERTELOR

7.1. După deschiderea ofertelor, Achizitorul poate cere Ofertanților să pună la dispoziţie informaţii suplimentare în scris care să ducă la lămurirea sau interpretarea unor termeni sau condiţii formulate de ofertant.

Ofertanţii vor fi anunţaţi cu privire la acest lucru in scris prin utilizarea sistemului eBidding în cel mai scurt timp posibil.

8. EVALUAREA OFERTELOR

8.1. Comisia de Evaluare va evalua ofertele tehnice înainte de deschiderea ofertelor de preţ. In etapa a doua de evaluare a ofertelor de pret vor paticipa doar acele oferte care au fost declarate conforme dupa evaluarea ofertelor tehnice.

8.2. Comisia de Evaluare va solicita ofertă de preţ de la Ofertanţii calificaţi în urma primei etape a licitaţiei. MOL Romania își rezervă dreptul, iar Ofertanții accepta acest lucru, de a desfăşura mai multe runde de clarificări (tehnice şi comerciale) pe parcursul procesului. Comisia de Evaluare va stabili modul de desfăşurare a acestora şi va informa Ofertanţii în timp util.

8.3. Evaluarea ofertelor se va face pe baza prevederilor prezentei documentații de achiziție, în conformitate cu informațiile puse la dispoziție de MOL pentru toți operatorii economici interesați.

9. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

9.1. Criteriul de atribuire se va aplica doar pentru companiile selectate pentru a depune ofertă financiară în etapa 2, după finalizarea etapei de evaluare administrativă și tehnică.

9.2. Desemnarea ofertei câștigătoare se va realiza ca urmarea a aplicării criterului de atribuire “cel mai bun raport calitate - cost”, după cum urmează:

a) F1 - Pretul ofertei – 85%/85 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei” se acordă astfel:

 • pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acordă punctajul maxim, respectiv 85 de puncte;
 • pentru alt preţ decât cel minim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:

Po = (preţ minim/preţ n) x 85

unde:
Preţ minim – reprezintă cel mai mic preţ din competiţie;
Preţ n – reprezintă preţul ofertei n.

Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile ofertate pentru execuția celor 2 componente, solicitate prin caietul de sarcini, fără TVA, pentru fiecare componenta in parte. Se vor puncta astfel preturile totale fara TVA pentru fiecare componenta in parte.

b) F2 - Factor capacitate tehnică și profesională – 5%/ 5 puncte din care:

i. Numarul de proiecte similare (proiectare si executie lucrari pentru realizare bransament electric) derulate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) – 5%/ 5 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare “Numarul de proiecte similare (proiectare si executie lucrari pentru realizare bransament electric) derulate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei)” nu se aplica pentru contractele solicitate la experienta profesionala similara în prezentul document. Achizitorul va acorda punctaj suplimentar pentru ofertele care prezintă un număr adițional de contracte (fata de cerinta minima solicitata) derulate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor).
Punctajul pentru acest factor de evaluare se acordă astfel:

 • pentru cel mai mare numar de contracte similare se acordă punctajul maxim, respectiv 5 de puncte;
 • pentru alt numar de proiecte decat cel maxim ofertat, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:

Po = (numar maxim de proiecte/numar de proiecte n) x 5

unde:
Numar maxim de proiecte – reprezintă cel mai mare numar de proiecte de complexitate similara prezentat de catre un Ofertant, respectiv servicii de proiectare bransament la energie electrica, conform prevederilor legale in vigoare aplicabile acestui domeniu, si executie lucrari de constructie pentru realizarea bransamentului la energie electrica, contracte de complexitate similara.

Numar de proiecte n – reprezintă numar de proiecte de complexitate similara, prezentate de catre un Ofertant, derulate in ultimii 5 ani. Prin sintagma „proiecte similare derulate in ultimii 5 ani” intelegem proiecte petru care s-a facut receptia la terminarea lucrarilor.

F3 - Numarul de Proiecte Tehnice pentru bransamente electrice avizate de distribuitorul zonal/ autoritatea de reglementare, dupa caz, in ultimele 12 luni. – 5%/ 5 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare „Numarul de Proiecte Tehnice pentru bransamente electrice avizate de distribuitorul zonal/ autoritatea de reglementare, dupa caz, in ultimele 12 luni” se acorda astfel:

 • Pentru cel mai mare numar de proiecte tehnice pentru bransamente electrice avizate de distribuitorul zonal/ autoritatea de reglementare, dupa caz, in ultimele 12 luni se va acorda punctaj maxim, respectiv 5 puncte. Pentru stabilirea celui mai mare numar de proiecte tehnice se vor lua in considerare doar ofertele conforme si admisibile.
 • Pentru alt numar de proiecte tehnice decat cel mai mare numar de proiecte tehnice, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:

PPT = (numar MAXIM PT/ PT n) x 5

unde:
Numar MAXIM PT – reprezintă cel mai mare număr de proiecte tehnice pentru bransamente electrice avizate de distribuitorul zonal/ autoritatea de reglementare, dupa caz, in ultimele 12 luni; PT n – reprezintă numarul de PT-uri din cadrul ofertei n.
NOTA: Pentru aplicarea factorului de avaluare ofertantii vor anexa in cadrul ofertei un tabel centralizator/ declaratie in care vor prezenta lista de proiecte tehnice care vor fi luate in considerare pentru aplicarea factorului de evaluare in care se va indicat in mod OBLIGATORIU data avizarii si numarul avizului.

c) F4 - Numarul de autorizatii de constructie obtinute de proiectantul de specialitate pentru executie bransamente electrice in ultimele 12 luni - 5%/ 5 puncte
Punctajul pentru factorul de evaluare „Numarul de autorizatii de constructie obtinute de proiectantul de specialitate pentru executie bransamente electrice in ultimele 12 luni” se acorda astfel:

 • Pentru cel mai mare numar de autorizatii de construire pentru executie bransamente electrice in ultimele 12 luni se va acorda punctaj maxim, respectiv 5 puncte. Pentru stabilirea celui mai mare numar de autorizatii de construire se vor lua in considerare doar ofertele conforme si admisibile.
 • Pentru alt numar de autorizatii de construire decat cel mai mare numar de autorizatii de construire, punctajul se acordă aplicându-se următoarea formulă:

PAC = (numar MAXIM AC/ AC n) x 5

unde:
Numar MAXIM AC – reprezintă cel mai mare numar de autorizatii de construire pentru executie bransamente electrice obtinute in ultimele 12 luni;
PT n – reprezintă numărul de AC-uri din cadrul ofertei n.
NOTA: Pentru aplicarea factorului de evaluare ofertanții vor anexa in cadrul ofertei un tabel centralizator/ declaratie in care vor prezenta lista de autorizatii de construire care vor fi luate in considerare pentru aplicarea factorului de evaluare in care se va indicat in mod OBLIGATORIU obiectivul de investitii precum si numarul si data emiterii autorizatiei de construire.

Punctaj TOTAL: F1+F2+F3+F4/ fiecare lot in parte
Punctajul pentru factorul F1 va fi acordat după finalizarea etapei finale a licitației electronice

NOTA:
MOL Romania va evalua ofertele pe fiecare lot in parte, atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere preț ofertat.

MOL România va atribui contractul ofertantului care obține numărul total de puncte dintr-un total de 100 puncte disponibile, ca urmare a aplicării factorilor de evaluare menționați mai sus.

10. ANUNŢAREA REZULTATELOR PROCEDURII DE SELECTIE
10.1. După evaluarea ofertelor şi după luarea deciziilor, Achizitorul va selecta câștigătorul licitatiei.
10.2. Achizitorul va informa Ofertanții in scris daca sunt sau nu câștigătorii procedurii de achiziție iar pentru ofertanții care nu au fost declarați câștigători se vor menționa inclusiv motivele pentru care oferta acestora nu a fost declarată câștigătoare.
10.3. Eventualele contestații cu privire la rezultatul procedurii de achiziție se vor transmite MOL Romania in termen de maxim 3 zile de la data primisii comunicarii privind rezultatul procedurii de achizitie, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. MOL Romania va analiza contestația și va transmite un răspuns în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii.

11. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR
11.1. În cazul în care va câştiga, Ofertantul va semna un contract cu achizitorul nu mai târziu de 30 zile lucrătoare de la data primirii comunicării privind rezultatul procedurii și a invitației de semnare a contractului de furnizare. Contractul care se va semna între Părţi va include termenii şi condiţiile, precum şi angajamentele specificate în prezenta Invitație la cererea de ofertă şi în ofertă.
11.2. Dacă Ofertantul câştigător refuza sa incheie Contractul cu Achizitorul în perioada menţionată mai sus, Achizitorul, la libera sa alegere, va putea semna acest contract cu următorul clasat, a cărui ofertă este considerată conformă și admisibilă.
NOTA: Din documentatia de achiziție face parte si modelul de contract de achiziție care va fi încheiat cu ofertantul declarat câștigător. Pentru a respecta principiile care guverneaza aceasta procedură de achiziție, solicităm operatorilor economici interesați să formuleze solicitări de modificare a clauzelor contractuale (dacă este cazul) până la data limită de depunere a ofertelor. Altfel, MOL își rezervă dreptul de a nu accepta modificări care sunt în dezavantajul acesteia și care vor fi incluse de ofertanți în Anexa 10 – Declarație acceptare contract.

12. DIVERSE
12.1. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a modifica orice condiţie de participare la selectie inclusă iniţial în Invitaţia la ofertare. Aceasta va fi făcută cunoscută ofertanţilor până la expirarea datei limită de depunere a ofertelor, sau modificările pot fi făcute şi după acest termen, dacă Ofertanţii vor avea la dispoziţie cel puţin două (2) zile după anunţarea modificărilor până la data limită de depunere a ofertelor sau a noilor oferte.
Achizitorul va anunța Ofertanții în scris cu privire la aceste modificări. Achizitorul nu-şi va asuma nici o răspundere si nu va fi ținut responsabil fata de Ofertanţi pentru eventualele consecinţe, de orice natura, ale acestor modificări. Modificările fac parte integrantă din Invitaţia de participare la ofertare.
12.2. Achizitorul și contractanții sau angajaţii săi nu au nici un fel de răspundere faţă de integralitatea informaţiilor transmise de catre Ofertanti în legătură cu invitaţia la ofertare.
12.3. Achizitorul poate prelungi data de depunere a ofertelor. Achizitorul va anunța operatorii economici interesați prin notă scrisă precum și prin mijloace de informare specifice cu privire la prelungirea termenului de predare cu cel puţin o (1) zi lucrătoare înainte de termenul limită anunţat iniţial.
12.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a retrage Invitaţia la ofertare până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a fi obligat să dea vreo explicaţie în acest sens.
Achizitorul va anunța Ofertanții prin notă scrisă cu privire la retragerea invitaţiei. Achizitorul nu-si va asuma nici o răspundere fata de Ofertanţi pentru eventualele consecinţe, de orice natura, ale acestei retrageri.
12.5. Achizitorul are dreptul să nu semneze contractul cu nici un ofertant calificat în urma selectiei – fără a fi obligat să dea explicaţii – astfel poate califica procedura competitivă de achiziție ca fiind eșuată.
12.6. Achizitorul afirmă că selectarea Ofertantului câştigător nu implică şi acceptarea ofertei. De aceea părţile intră în raporturi contractuale abia după semnarea contractului final, în formă scrisă. Selectarea Ofertanţilor nu duce obligatoriu la angajamentul Achizitorului de a semna contractul cu ei. Până la semnarea contractului, Achizitorul poate să se retragă de la negocieri în orice moment şi să iniţieze noi negocieri, fără ca acest lucru sa însemne ca Achizitorul a inițiat sau a rupt negocierile contrar bunei-credințe.

Prezenta invitatie, corespondenta si oricare si toate documentele atasate acesteia, indiferent de forma sau suportul acestora nu se vor califica sub nicio forma drept oferta de a contracta, nu vor avea efecte obligatorii asupra Achizitorului si nu va atrage in mod corespunzator raspunderea acestuia, in absenta unui contract scris, semnat in mod valabil si asumat de catre parti, personal sau prin reprezentanti, afara de cazul in care Achizitorul intentioneaza sa si declara in mod expres faptul ca atribuie orice alta semnificatie continutului corespondentei si/sau a documentatiei atasata.

13. CLAUZE FINALE
13.1. Ofertanţii acceptă ca procedura de selectie să fie guvernată de legislaţia română. La fel şi Contractul care se va încheia în urma selectiei. Părţile contractante îşi vor aplana disputele pe cale amiabilă, atunci când acestea apar. In caz contrar, se vor adresa instanțelor judecătorești competente.
13.2. Achizitorul propune Ofertantului să obţină pe răspundere şi cheltuială proprie, pe lângă documentaţia primită, informaţii suplimentare legate de mediul economic şi juridic sau de sistemul de reglementare pentru a-şi fundamenta intenţiile antreprenoriale.

Anexe la Invitaţia de participare la ofertare:

Anexa nr. 1: Declaraţia Ofertantului
Anexa nr. 2: Declarația de Confidențialitate
Anexa nr. 3: Declarația de conflicte de interese
Anexa nr. 4: Declarația de acceptare termeni si condiții eeebid.com
Anexa nr 5: Fisa de date a Ofertantului
Anexa nr. 6: Chestionar de precalificare
Anexa nr. 7: Chestionar precalificare HSE
Anexa nr. 8: Fisa de date de înregistrare Subcontractant
Anexa nr. 9: Contract cadru
Anexa nr. 10: Declaratie acceptare contract
Anexa nr. 11: Lista locatiilor
Anexa nr. 12: Specificatii tehnice management de proiect, obtinere autorizarii de construire si aviz de amplasament si termene de execuție
Anexa nr. 13: Check list
Anexa nr. 14: Consimțământ contactare telefonica
Anexa nr. 15: Declarația de sancțiuni internaționale

Descărcare
×